Leonardo da Vinci Programme

POSZERZANIE ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH POPRZEZ STAŻE W ANGLII

Nr PL/07/LLP-LdV/PLM/140166

Projekt

Projekt „Poszerzanie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii” adresowany jest przede wszystkim do absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym. W jego ramach będzie można odbyć staż w Domu Pomocy Społecznej w Anglii, a następnie podjąć tam pracę. Okres realizacji projektu przewidywany jest na dwa lata. Od młodzieży – uczestników staży, wymagana będzie umiejętność komunikacji w języku angielskim, przynajmniej w stopniu podstawowym Partnerzy angielscy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, naukę języka, uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz zdobycie doświadczeń zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem – „Europass”.

Założeniem projektu jest trzymiesięczny staż absolwentów Domu Pomocy Społecznej w Leeds, Anglia. Absolwenci będą rozwijać zdobyte w tutejszej szkole umiejętności oraz zdobywać nowe, zarówno zawodowe, jak i językowe. Poznają ponadto kulturę angielską oraz żydowską.
Wyjazd pierwszej grupy planowany jest w lutym 2008 r.
Podania absolwentów przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół w Górze, tam też udzielane są szczegółowe informacje.

Etapy wdrażania projektu

2006

Wizyta przedstawiciela Donisthorpe Hall

W 2006 nawiązaliśmy współpracę z Donisthorpe Hall – Domem Opieki Socjalnej dla Ludzi Starszych i Niedołężnych w Leeds, w północnej Anglii. W dniu 1 lutego 2006 roku gościliśmy w naszej szkole Panią Carol Whitehead pełniącą funkcję General Manager w Donisthorpe Hall. Pani Whitehead  zaproponowała pracę dla 20 absolwentów. Poruszony został także temat współpracy w ramach programów unijnych Leonardo da Vinci oraz Socrates Comenius. Zespół Szkół w Górze posiada duże doświadczenie w realizacji takich programów, uprzednio współpracując ze stroną niemiecką w ramach programu Socrates Comenius. Pani Whitehead wykazała duże zainteresowanie naszą propozycją.

 Carol Whitehead – General Manager w Donisthorpe Hall w Leeds (Anglia)

Nawiązana współpraca miała oddźwięk w lokalnych mediach, min. w Panoramie Leszczyńskiej.

„Zaopiekują się angielskimi staruszkami”

19.02.2006

Grzegorz Goździewicz, dyrektor górowskiego Zespołu Szkół im. S. Kaliskiego gościł Carol Whitehead, managera w Donisthorpe Hall, domu opieki w Leeds. Rozmawiali m.in. o pracy absolwentów szkoły w angielskiej placówce.

Donisthorpe Hall to jeden z najlepszych domów opieki w północnej Anglii znajduje się w Leeds. Aktualnie przebywa w nim 120 pensjonariuszy, osób w podeszłym wieku. – Pani Whitehead przybyła do naszej szkoły z propozycją pracy w tym domu dla naszych absolwentów – mówi Dorota Nowak, rzecznik prasowy dyrektora szkoły. Ustalono, że w tym roku szansę wyjazdu do Leeds będzie miała grupa około 20 absolwentów szkoły. W czasie rozmów poruszono też temat współpracy w ramach programów unijnych Leonardo da Vinci oraz Socrates Comenius. Carol Whitehead wykazała duże zainteresowanie tym pomysłem. – Szkoła posiada doświadczenie w realizacji takich programów i chcemy umożliwić młodzieży współpracę z kolejnym krajem UE – dodaje D. Nowak.  (mach/ fot. S. Skrobała).

X 2006

Wizyta w Donisthorpe Hall w Leeds (Anglia)

W okresie od 9 do 13 października 2006 roku, przedstawiciel naszej szkoły, pani Katarzyna Staniszewska przebywała z wizytą w Leeds w Domu Opieki Socjalnej Donisthorpe Hall. Towarzyszył jej dyrektor Domu Opieki Socjalnej we Wronińcu, pan Piotr Grochowiak. Celem wizyty było omówienie szczegółów programu staży dla absolwentów naszej szkoły w ramach projektu Leonardo da Vinci. Delegaci szkoły sprawdzili także warunki oferowane przez angielskiego kontrahenta dla absolwentów naszej szkoły. Wizyta zakończyła się zobowiązaniem obu stron do kontynuowania współpracy.

Dom Opieki Socjalnej Donisthorpe Hall
Stołówka dla pracowników
Sala rekreacyjna
Opiekunowie i pensjonariusze
Panorama Leeds
Deptak w Leeds

XI – III 2007

Prace nad projektem

Grupa nauczycieli Zespołu Szkół w Górze: pani Ewa Szyguła, Katarzyna Staniszewska, Elżbieta Hirny, doradca zawodowy pani Joanna Czyż oraz pan Krzysztof Mielczarek pod przewodnictwem dyrektora szkoły pana mgr Grzegorza Goździewicza opracowali projekt staży absolwenckich dla uczniów tutejszej placówki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Dla jego realizacji zdobyto poparcie Starostwa Powiatowego w Górze oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

21 VI 2007

300 000 Euro na realizację projektów
z programu Leonardo da Vinci

W dniu 21 czerwca 2007 roku Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci poinformowała, że przyjęła do realizacji dwa projekty opracowane przez nauczycieli naszej szkoły. Pierwszy nosi tytuł „Praktyki doskonalące umiejętności, kompetencje w zakresie obsługi klienta na rynku europejskim”. Dotyczy on trzytygodniowych praktyk zawodowych, które zostaną przeprowadzone w porozumieniu z włoskim partnerem. Drugi projekt „Poszerzenie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii”. Skierowany jest do absolwentów Zespołu Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym, którzy nie mają przygotowania praktycznego do pracy. W realizację projektu zaangażowany będzie Zespół Szkół w Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, Domu Opieki Społecznej we Wronińcu oraz Starostwa Powiatowego w Górze, oraz Donisthorpe Hall w Leeds po stronie brytyjskiej. Założeniem projektu jest przełożenie umiejętności ogólnozawodowych na umiejętności praktyczne oraz inspirowanie działań przedsiębiorczych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych ludziom starszym w wymiarze transgranicznym, a także zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Na realizację tego zadania nasza szkoła otrzymała około 250 000 Euro. W sumie Zespół Szkół w Górze na zadania dodatkowe realizowane w ramach programów międzynarodowych otrzymał około 300 000 Euro.

06 IX 2007

Wizyta angielskiego partnera w Zespole Szkół w Górze

Dnia 6 września 2007 gościliśmy delegację z Donisthorpe Hall z Leeds (Anglia). Podczas wizyty gości omówiliśmy realizację działań związanych z projektem, jak również perspektywy dalszej współpracy. W projekcie są 3-miesięczne staże w Anglii. Jest to oferta dla absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym oraz wszystkich absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i kwalifikacji. Beneficjenci otrzymają przygotowanie językowe oraz kulturowo-pedagogiczne przed wyjazdem na staż, przejazd w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz atrakcyjny staż w domu pomocy społecznej. Kwalifikacje i umiejętności zostaną potwierdzone dokumentem „Europass”. Rozpoczęcie przygotowania językowego planuje się w drugiej połowie października.   Po spotkaniu goście zwiedzili szkołę oraz halę sportową. Przedstawiciele starostwa powiatowego w Górze, w trakcie spotkania zadeklarowali przychylność wszelkim działaniom nad realizacją wspólnego projektu.

Delegacja z Anglii wraz z panią dyrektor Zespołu Szkół
i nauczycielami zaangażowanymi w prace nad projektem

od lewej Nadzieżdza Chrystman, Ewa Szyguła, pani dyrektor Teresa Frączkiewicz, Katarzyna Staniszewska i delegacja z Anglii; Carol Whitehead i Candace Grant

Karczma Starogóska – wspólny obiad zwieńczający
zawarcie kontraktu między dwoma stronami

od lewej: Nadzieżdza Chrystman, Katarzyna Staniszewska, Candace Grant,
dyrektor Domu OpiekimSpołecznej we Wronińcu pan Piotr Grochowiak,
Carol Whitehead, Ewa Szyguła, pani dyrektor Teresa Frączkiewicz
oraz starosta powiatu górowskiego pani Beata Pona

30 XI 2007

Wizyta przygotowawcza angielskiego partnera w Zespole Szkół w Górze

Dnia 30 listopada 2007 gościliśmy delegację z Donisthorpe Hall z Leeds ( Anglia). Podczas wizyty gości omówiliśmy realizację działań związanych z projektem, wspólnie ustaliliśmy budżet projektu oraz jego harmonogram. Partner angielski spotkał się także pierwszymi beneficjentami, którzy rozpoczną staż w Anglii już w lutym 2008. Goście z zainteresowaniem obejrzeli aulę oraz halę sportową „Arkadia” gdzie spotkali się z panem Żyjewskim

Hala sportowa „Arkadia” – uroczyste wręczenie
koszulki polskiej reprezentacji

od lewej: Ewa Szyguła, Stanisław Żyjewski, delegacja z Anglii;
Carol Whitehead i Candace Grant
Katarzyna Staniszewska i pani dyrektor Teresa Frączkiewicz

Aula Zespołu Szkół w Górze

od lewej Ewa Szyguła, Nadzieżdza Chrystman, Katarzyna Staniszewska,
Carol Whitehead, pani dyrektor Teresa Frączkiewicz i Candace Grant

 Wizyta w Donisthorpe House w Leeds (Anglia)

W dniach 10-13 lutego 2008 roku, dyrektor Zespołu Szkół w Górze pani Teresa Frączkiewicz oraz pani Katarzyna Staniszewska przebywały z wizytą przygotowawczą w Domu Opieki Socjalnej Donisthorpe Hall w Leeds. Celem wizyty było omówienie szczegółów programu staży dla absolwentów naszej szkoły w ramach projektu Leonardo da Vinci pt: „Poszerzenie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii”. Delegacja szkoły sprawdziła warunki oferowane przez angielskiego kontrahenta dla beneficjentów programu LdV – absolwentów naszej szkoły oraz omówiła sprawy finansowe i bieżące. Wizyta zakończyła się zobowiązaniem obu stron do kontynuowania współpracy.
W ramach projektu w pierwszej połowie lutego pierwsi beneficjenci rozpoczęli staż w Anglii, który będzie trwał przez trzy miesiące.
Projekt LdV jest skierowany do absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów liceum profilowanego o profilu socjalnym, którzy nie mieli praktyk zawodowych w ramach programu nauczania. Założeniem projektu jest przełożenie umiejętności ogólnozawodowych na umiejętności praktyczne oraz inspirowanie działań przedsiębiorczych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych ludziom starszym w wymiarze transgranicznym, a także zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej uczestników projektu na europejskim rynku pracy.

Oficjalne negocjacje
Od lewej: K. Staniszewska, dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz
i general manager Donisthorpe House C. Whitehead
Zakończenie oficjalnej części spotkania
Od lewej: general manager Donisthorpe House C. Whitehead,
dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz i pracownicy Donisthorpe
Lunch
Od lewej: menagerowie Donisthorpe Mouse i
dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz

DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ DOHISTHORPE HOUSE W LEEDS

Hall
Sala kinowa
Od lewej: C. Grant z Donisthorpe House,
dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz i K. Staniszewska
Sala komputerowa dla pensjonariuszy
Stołówka
Oddział I w Donisthorpe House

HOTEL DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU

Wejście główne do hotelu
Od lewej: K. Staniszewska i dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz
Inspekcja BHP
Dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz
Front hotelu
Od lewej: K. Staniszewska i menager C. Whitehead
Wyposażenie jednej z kuchni
Living room
Ogród należący do hotelu

MIASTO LEEDS

Centrum miasta
Angielska pogoda
Galeria sztuki
Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół p. T. Frączkiewicz i K. Staniszewska

13 – 15 V 2007

Wizyta angielskiego partnera w Zespole Szkół w Górze

W dniach od 13 – 15 maja 2008 r. Zespół Szkół w Górze gościł przedstawicieli domu opieki społecznej Donisthorpe Hall w Leeds. Angielscy goście spotkali się z dyrektorem Zespołu Szkół panią Teresą Frączkiewicz oraz koordynatorami projektu Leonardo da Vinci pt. „Poszerzenie zakresu umiejętności i kompetencji pracowników socjalnych poprzez staże w Anglii” – panią Ewą Szygułą i Katarzyną Staniszewską.
Celem wizyty było omówienie warunków zakwaterowania, kwestii finansowych oraz ustalenie szczegółowego przebiegu stażu dla 11 osób, które zaczną szkolenie z dniem 02.06 2008 r. w Leeds. Ponadto podsumowano zakończenie pierwszej fazy projektu z dniem 19.05.2008 r. Beneficjenci programu zdobyli certyfikat opiekuna osoby starszej i podpisali umowy o pracę z angielskim pracodawcą.
Podczas pobytu goście zwiedzili miasta naszego regionu Poznań i Leszno.

Od prawej: dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Teresa Frąckiewicz, Katarzyna Staniszewska, Jadwiga Tas, Chris Whitehead, Dariusz Lisiecki, Krzysztof Szmydyński i Ewa Szyguła
Spotkanie z beneficjentami programu

07 – 09 VII 2008

Wizyta delegacji Zespołu Szkół w Górze

W dniach od 07 do 09 lipca br. miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli Zespołu Szkół w Górze w Leeds, Anglia. W wizycie uczestniczyli dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Teresa Frąckiewicz oraz koordynator programów europejskich Ewa Szyguła i Katarzyna Staniszewska. Celem wyjazdu była kontynuacja współpracy między Zespołem Szkół a Domem Opieki Społecznej – Donisthorpe Hall w Leeds. Podczas wizyty zostały omówione sprawy finansowe oraz perspektywy dalszej współpracy między dwoma instytucjami. Dokonano także ewaluacji dotychczasowych działań projektowych oraz wyznaczono kolejne zadania do zrealizowania. Ponadto delegaci Zespołu Szkół spotkali się z beneficjentami programu Leonardo da Vinci, którzy aktualnie odbywają 3-miesięczny staż w Donisthorpe Hall. Beneficjenci podczas stażu zdobywają kwalifikacje opiekuna osoby starszej, umiejętności te zostaną potwierdzone certyfikatem Europass Mobility. Ponadto absolwenci Zespołu Szkół rozwijają swoje umiejętności językowe oraz poznają tradycje i obyczaje kulturowe Anglii.
Ostatniego dnia wizyty grupa polska zwiedziła jedno z najstarszych miast w Anglii – York. Wizyta polskiej delegacji znalazła oddźwięk w lokalnej prasie, która zamieściła artykuł ze zdjęciem o współpracy polsko-angielskiej w ramach projektu Leonardo da Vinci.

Delegacja Zespołu Szkół w Górze z zarządem Donisthorpe Hall i beneficjentami programu Leonardo da Vinci

Autor: Katarzyna Staniszewska