Europejski Tydzień Młodzieży 2015 30 kwietnia 2015 r. Spotkanie regionalne we Wrocławiu „M-learning and other good practices in I.C.T. teaching” przykładem dobrych praktyk

W dniu 30.04.2015 r. szkolny koordynator projektów unijnych, pani Katarzyna Staniszewska uczestniczyła w spotkaniu regionalnym we Wrocławiu w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) odbył się po raz siódmy, działania dotyczące Europejskiego Tygodnia Młodzieży skupiały się na priorytetach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, a sam ETM był integralną częścią dialogu usystematyzowanego. Tematem tegorocznego ETM jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez wzmacnianie ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Celami szczegółowymi ETM 2015 są:
1. Podniesienie świadomości młodych ludzi nt. możliwości uczestnictwa w konsultacjach UE w zakresie:
- dialogu usystematyzowanego;
- kreowanie nowych pomysłów i przestrzeni współpracy z pracodawcami, politykami i decydentami.
2. Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzmacniania ich potencjału zawodowego i społecznego poprzez udział w europejskich programach, a w szczególności w szerokiej ofercie programu Erasmus+.
3. Wspieranie potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym, publicznym i zawodowym.
2. Pani Katarzyna Staniszewska prezentowała realizowany w latach 2012-2014 w Zespole Szkół w Górze, projekt „M-learning and other good practices in I.C.T. teaching” jako przykład dobrej praktyki oraz udzielała konsultacji dla wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach programu Erasmus+.