Perły z naszej Szkoły

Perłą się stajesz na całe życie – raz wyłowiona nie wracasz do morza,

lecz już zawsze wzbudzasz podziw

 

 

W dniach od 2 do 15 lipca Kacper Marcinkowski z klasy III technikum informatycznego uczestniczył w Krakowie w Szkole Letniej programu „Poławiacze Pereł 2017”. Był on rekomendowany przez Szkołę i wybrany przez Zarząd Powiatu Górowskiego do reprezentowania naszego powiatu w tegorocznej edycji programu. Organizuje go od jedenastu lat Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy Patronat nad projektem objął prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor UJ.

Celem programu „Poławiacze Pereł”, organizowanego od 2006 roku, jest wsparcie uzdolnionych uczniów I lub II klasyszkół średnich w rozwoju własnego potencjału, zainteresowań i pasji naukowych oraz pobudzenie motywacji do przejęcia odpowiedzialności za kreowanie swojej przyszłości zawodowej.

Kacper brał udział w zajęciach Kampusu nowych technologii. Uczestniczył na Uniwersytecie Jagiellońskim w wykładach, warsztatach i zajęciach praktycznych, prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przez dr Katarzynę Dziedzic-Kocurek i dr Annę Majcher.
Brał udział
w warsztatach rozwoju osobistego oraz bloku zajęć artystycznych. Ćwiczył umiejętności pracy w grupie, komunikacji, technik uczenia się, rozwijania kreatywności i planowania dalszego rozwoju.  

Dopełnieniem jego dwutygodniowego pobytu w Krakowie były spotkania z inspirującymi osobami ze świata nauki i kultury, wyjścia do instytucji kulturalnych oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Oprócz niego do Krakowa w terminach 16-21 lipca oraz 23-28 lipca pojechały dwie uczennice klasy II technikum hotelarskiego: Wiktoria Przybylska i Agata Olejnik, które uczestniczyły w Kampusie liderów społecznych. Zostały one rekomendowane przez Szkołę i zgłoszone przez Zarząd Powiatu Górowskiego w związku z ich działalnością charytatywną w wolontariacie i samorządzie szkolnym.

Uczennice w Krakowie rozwijały swoje umiejętności społeczne. Uczyły się współpracy w grupie, liderowania, konstruktywnego dyskutowania, wzbudzania u siebie i innych zaangażowania i pomysłowości we wspólnych sprawach. Wymieniały z innymi uczestnikami kampusu poglądy na temat problemów, jakie dostrzegają, lub też pomysły, jakie chciałyby wcielić w życie, w perspektywie szkoły i społeczności lokalnej. Planowały konkretne działania. Poznały pracę osób działających z powodzeniem w programie Szlachetna Paczka. Dowiedziały się między innymi jak grupy wolontariuszy pracują nad rozwiązaniami problemów społecznych, jak liderzy grup studenckich budują zaangażowanie wśród rówieśników, co oznacza „kreatywne spotkanie grupy”. W wyniku działań wraz z innymi uczestnikami stworzyły projekt. Po zakończeniu udziału w kampusie uczennice mają możliwość korzystania ze wsparcia ekspertów oraz współ uczestników kampusu we wdrożeniu pomysłu na projekt dzięki konsultacjom on-line. Udział uczestników w Kampusie liderów społecznych finansowany był w ramach realizowanego przez Wszechnicę UJ projektu Erasmus+ „European Learning Enviroment Formats for Citizenship and Democracy”.

Informacja o programie TUTAJ