Spotkania uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia z kuratorem sądowym

9 października 2017 r. uczniowie wszystkich klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w spotkaniach z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Głogowie, panią Anetą Zawadzką.

Tematem spotkań było zapoznanie młodzieży z obowiązującymi skutkami prawnymi dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów prawa przez osoby niepełnoletnie.

Kurator omówiła istotę norm społecznych i mechanizmy kontrolujące ich przestrzeganie przez młodych ludzi. Uczniowie dowiedzieli się, jakie środki dyscyplinujące są stosowane przez organy państwa powołane do ścigania osób nieprzestrzegających prawa.

W trakcie zajęć młodzież miała możliwość zadawania pytań. Uczniowie zapoznali się z zapisami w prawie karnym dotyczącymi najczęstszych wykroczeń i czynów osób niepełnoletnich. Spotkania z panią kurator odbywają się w Szkole cyklicznie. Organizują je pedagodzy szkolni.