Nazwy mówią

9 stycznia w naszej Szkole odbyła się niecodzienna lekcja historii i języka polskiego. Na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego pan Mirosław Żłobiński, regionalista, działacz społeczny oraz znawca historii ziemi górowskiej poprowadził interdyscyplinarny wykład pod tytułem „Nazwy Mówią”.

Wyjaśnił szerokiej grupie zainteresowanych tematem uczniów na przykładzie nazw miejscowości powiatu górowskiego, na czym polega różnica między nazwami topograficznymi, dzierżawczymi, służebnymi czy kulturowymi. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się skąd wzięły się nazwy Czarnoborsko, Grabowno, Sądowel, Chróścina, Gola, Czernina, Wąsosz i wiele innych. Ponadto poznali historię pocztówki i dowiedzieli się, kto jest pomysłodawcą tej nazwy użytkowej. Mieli również okazję zobaczyć kilka unikalnych pocztówek Góry i okolic. Zajęcia miały bardzo interesującą formę, a przekazane treści pozostaną w pamięci uczniów na bardzo długo.