Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie

Do naszej szkoły 13 listopada przyjechali przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie. Celem ich wizyty było zachęcenie do pracy w Wojsku Polskim, dlatego  przedstawili nam między innymi warunki przyjęcia do wyżej wymienionej instytucji.

Poruszono także  ważny temat - patriotyzm. Goście gorąco zachęcali  do działania na rzecz ojczyzny poprzez służbę w wojsku, niezależnie od płci, wieku czy innych czynników. Przedstawili poziomy kształcenia, omówili formy pełnienia służby terytorialnej takiej jak rotacyjna i dyspozycyjna.
Powołania do służby przygotowawczej odbywają się co kwartał. Jednostki wojskowe oferują bezpłatne umundurowanie oraz bezpłatne zakwaterowanie,  zapewniane jest wyżywienie oraz opieka medyczna i stomatologiczna. Uczniowie mieli szansę na zdobycie wiedzy na temat wszystkich poziomów kształcenia żołnierzy, możliwości i warunków przyjmowania do służby zawodowej , do szkół podoficerskich, a także na studia wyższe. Omówiono również szczegółowo zasady przyjmowania,  w tym obowiązkowy egzamin z wychowania fizycznego oraz warunki finansowania nauki studentów, a później pracy żołnierzy.
Była to cenna lekcja, która z pewnością pozwoli nam rozważyć temat pracy dla Rzeczypospolitej, ale i temat własnego rozwoju w tej szlachetnej służbie.

Zespół redakcyjny