Fit for Mobility „Change”

W dniach od 10 do 16 listopada 2018r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej 64 osoby niewidome, słabowidzące i widzące z Rosji, Polski oraz zamieszkałe w Niemczech osoby pochodzące z Afganistanu i Syrii wzięły udział w projekcie Fit for Mobility „Change”.

Naszą szkołę reprezentowała sześcioosobowa grupa uczniów z klas IV TI, IV TE i III TI wraz z opiekunką panią Beatą Mintą – psychologiem. W trakcie spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których pracowali z dźwiękiem. Grupy warsztatowe były mieszane, osoby słyszące i niesłyszące. Efektem kilkudniowej pracy były bardzo poruszające i budzące emocje nagrania audio. Wieczorne atrakcje stanowiły wieczór talentów, zajęcia sportowe, ognisko i dyskoteka.
Oprócz warsztatów uczestnicy projektu zwiedzili Radio Wrocław oraz mieli możliwość nagrania krótkiej audycji na profesjonalnym sprzęcie.
Inicjatorem projektu było Stowarzyszenie Kreisau Initiative e.V. z Berlina. Spotkanie młodzieży zrealizowano przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.