Nie zmarnuj swojego życia

3 grudnia 2018 r. młodzież z klas 2 THT, 2 TL, 2I TI, 1 TIM oraz 3TB w liczbie ponad 80  osób  uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym realizowanym przez zespół Rymcerze w auli Liceum Ogólnokształcącego. Organizatorem ogólnopolskiego projektu z profilaktyki uzależnień jest Fundacja Edukacja z Wartościami.

Prowadzący, raperzy o pseudonimach Bęsiu  i Dj Yonas, szybko zyskali sympatię odbiorców. Przedstawili swoje sylwetki jako muzyków i jako młodych ludzi, którzy popełnili wiele życiowych błędów. Zaprezentowali własne historie życia, kładąc akcent na doświadczenia wyniesione z czasów, kiedy trwali w uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.

Byli osamotnieni emocjonalnie, runął ich system wartości. Żyli od imprezy do imprezy, zatracając poczucie rzeczywistości. Obracali się wśród kolegów, dla których jedynym sensem życia był nieustający melanż. Byli świadkami i sami podejmowali wiele ryzykownych zachowań  pod wpływem środków odurzających. Długo nie chcieli lub nie umieli podjąć próby zmiany swojego życia i uwolnienia się od pętli uzależnienia. W końcu jednak udało im się i teraz mogą przestrzegać innych młodych ludzi przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

Bliscy ludzie, wiara lub zrządzenie losu to najczęstsze źródła przemian w świecie wartości. Dostrzega się wtedy ograniczenia tkwiące w środowisku rodziny i otoczenia, alkoholizm rodzica, brak opieki i wychowania. Człowiek zaczyna rozumieć, że zawsze ma wybór i zwykle nikt nie zmusza do ucieczki od realnego świata w środki psychoaktywne. Mimo, że czasem bywa naprawdę trudno – trzeba szukać pomocy, bo szkoda zmarnować własne życie.

Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.