Nie zmarnujmy szansy, TEJ !

27 grudnia przypadnie setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Choć to nadal, poza Wielkopolską, mało znane wydarzenie z historii Polski, często marginalizowane, niedoceniane i bagatelizowane, wpisuje się złotymi zgłoskami w ten szczególny czas dla naszego kraju i narodu. Wielkopolanie nie tylko zakończyli swój zryw sukcesem, odzyskując region dla Rzeczypospolitej, ale stanowili wzór gospodarności i porządku w naszym kraju. Warto więc powstanie  popularyzować i dbać, by na stałe zajęło ono stosowne miejsce w  pamięci Polaków.

Wraz z początkiem roku szkolnego pojawiło się zaproszenie Głosu Wielkopolskiego do konkursu „Nie zmarnuj szansy, Tej!” Biorący udział mieli przygotować stusekundowy film o powstaniu i jego wpływie na losy Wielkopolski i naszej ojczyzny. Kapitułę konkursową stanowiły wybitne nazwiska związane z filmem i regionem- Jan AP Kaczmarek, Artur Reinhart, Dorota Kędzierzawska, prof. Marek Hendrykowski, Przemysław Prasnowski i marszałek Marek Woźniak.
Z zaproszenia skorzystali uczniowie Zespołu Szkół z klasy IV technikum informatycznego :Wiktor Tabaka, Szymon Romanowski, Sara Bielecka, Gabriel Ratajczak. Film Sary i Gabriela dostał się do grona filmów finałowych, a jego autorzy zaproszeni zostali na uroczystą galę. Pomimo, że nie udało się zdobyć głównej nagrody, samo wyróżnienie to duży sukces. Dopełnieniem naszego obowiązku pamięci była mini akcja samorządu uczniowskiego, który otrzymał flagę powstańczą, która zawiśnie na budynku szkoły.
Nie zmarnowaliśmy szansy, by i w Górze pamiętać o powstańcach, Tej !