PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO W GÓRZE

W dniach od 22.01.19 – 25.01.19 r. w naszej szkole uczniowie klas czwartych przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki języków obcych nowożytnych (angielskiego i niemieckiego) oraz z geografii. Udział w próbnym egzaminie zadeklarowało 62 maturzystów.