Nici i sploty

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym po raz drugi  przystąpili do programu Solidarna Szkoła organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności. Po raz pierwszy braliśmy w nim udział w roku szkolnym 2013/2014.

W pierwszym semestrze uczniowie biorący udział w programie mieli za zadanie wybrać tematyczną ścieżkę semestralną. Zespół z naszej szkoły zdecydował się na realizację ścieżki „Nici i sploty”, której tematem jest historia przedmiotów powstałych po 1918 r. Zadaniem uczestników projektu było dotarcie do przedmiotów opowiadających ciekawą historię oraz poznanie, w jaki sposób mogą się one łączyć z niepodległością.

Poszukiwania uczniów poprzedziły lekcje przygotowawcze przeprowadzone przez koordynatorkę projektu panią Dorotę Nowak według scenariuszy Centrum Edukacji Obywatelskiej „Jak pracować z przedmiotem” oraz „Każdy przedmiot opowiada jakąś historię”.

Następnie uczniowie zaopatrzeni w niezbędną wiedzę udali się do Pracowni Historii Ziemi Górowskiej, gdzie przeprowadzili wywiad z panią Elżbietą Maćkowską na temat zgromadzonych tam eksponatów oraz ich niepodległościowej symboliki.

Przed uczniami jeszcze podsumowanie projektu, polegające na stworzeniu wystawy ze zgromadzonych materiałów dla całej społeczności szkolnej.