Kultura bezpieczeństwa

W dniu 28 lutego 2019 r. w ramach realizacji projektu „Kultura bezpieczeństwa” w naszej szkole odbyły się wykłady przeprowadzone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Uczniowie klas I TIM, II TLB, II TE, III TL, III THT, III ZA, III TEO, IV TL wysłuchali prelekcji na temat ważnych elementów legalnego zatrudnienia: rodzajów umów o pracę, trybów wypowiadania umów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu.

W dniu 6 marca 2019 r. uczniowie klasy trzeciej technikum w zawodzie technik ekonomista Paulina Turkowska i Bartosz Żurawski wzięli udział w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu. Wyjazd uczniów poprzedzony był etapem szkolnym, którego finalistami byli właśnie Paulina i Bartek. Konkurs był częścią realizowanego w szkole programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.