IV Powiatowy Konkurs "Żołnierze Wyklęci"

1 marca w Zespole Szkół w Górze odbyła się już czwarta edycja konkursu poświęconego żołnierzom niezłomnym. Pomysłodawcą konkursu jest emerytowany pracownik szkoły pan Tadeusz Tutkalik, jego współorganizatorami Zespół Szkól oraz organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz małej ojczyzny.

Do auli Zespołu Szkól przybyli najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i średnich powiatu wraz ze swoimi opiekunami. Konkurs odbywał się w trzech etapach w oparciu o technologię cyfrową przygotowaną przez nauczycieli informatyki naszej szkoły -panów Ryszarda Morżaka i Grzegorza Maderę. Naszymi gośćmi specjalnymi byli patroni konkursu-wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, sponsorzy oraz  pan Marian Marmulewicz, świadek tamtych czasów,  walczący z narzuconą Polsce radziecką dominacją. W przerwie zaprezentował się pododdział 125. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej pod dowództwem starszego chorążego pana Roberta Świtały.  Terytorialsi  wzbudzili dużą ciekawość wśród uczestników, opowiadając o wszystkim,  co robią, czym dysponują oraz czym walczą. W finale konkursu zażarty bój stoczyły dziewczęta  Martyna Martuszewska  i Zuzanna Biaduń. Obie perfekcyjnie przygotowane długo walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie to Martyna zajęła I miejsce, II miejsce Zuzanna, III miejsce Rita Skorupińska i Julia Dutka.  Reprezentujący Zespól Szkól uczniowie Szymon Pohl, Aleksander Żywień i Piotr Dziuba musieli zadowolić się dalszymi lokatami. Po konkursie uczestnicy mieli okazję spotkać się w zaaranżowanej przez uczennice technikum hotelarskiego wraz z opiekunkami  paniami Agnieszką Nawrocką i Joanną Proszko - konkursowej kawiarence.

Zwycięzcom i opiekunom gratulujemy, gościom dziękujemy za przybycie, a przed Zespołem Szkół chylimy czoła za bardzo dobrą organizację uroczystości.