XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy

15 marca w Gimnazjum w Sierakowie odbyły się XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Były one zorganizowane w ramach Rawickiego Festiwalu Nauki. Wśród wystawców znalazły się szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i pomaturalne, uczelnie wyższe, szkoły językowe, zakłady pracy i instytucje działające w obszarze rynku pracy.

W rawickich targach już po raz kolejny uczestniczyli przedstawiciele naszej Szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali  ofertę edukacyjną, omówili udział Zespołu Szkół w programie Erasmus + i projektach edukacyjnych realizowanych w ostatnich latach. Zainteresowani gimnazjaliści oraz uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat praktyk zagranicznych uczniów naszego technikum i filmem promującym Szkołę.

Targi zorganizowane zostały przez Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie.