Kolejny rocznik opuszcza mury Zespołu Szkół

26 kwietnia uczniowie ostatnich klas techników pożegnali się ze swoją szkołą. Wśród nich byli absolwenci technikum w zawodach: technik ekonomista, informatyk, mechanik, budownictwa, logistyk i hotelarstwa.

Uroczystość uświetnili goście ze Starostwa Powiatowego w Górze: sekretarz powiatu pani Elżbieta Kwiatkowska, naczelnik Wydziału Oświaty pan Sławomir Bączewski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Rogala. Pan Przewodniczący w swoim wystąpieniu skierował wiele ciepłych słów do maturzystów. Życzył im samych sukcesów na egzaminach, powodzenia w dorosłym życiu i częstych powrotów do „starej szkoły”, bo na pewno będą tu mile widziani.

Podczas uroczystości nie zabrakło także życzeń i podziękowań od pana dyrektora, Krzysztofa Szmydyńskiego, skierowanych do uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Wypowiedzią Alberta Einsteina „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka” podkreślił ciężką pracę grona pedagogicznego, ale także zapał i zaangażowanie młodzieży. Z dumą mówił o tych, którzy właśnie stali się absolwentami Zespołu Szkół. Życzył wszystkim uczniom spełnienia marzeń i osiągnięcia wyznaczonego celu.

Następnie dyrekcja Szkoły oraz pan Artur Małecki wychowawca klasy IV TEHT wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły. Ponadto książkami nagrodzono absolwentów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie oraz mieli wysoką frekwencję.

Nie zapomniano również o sportowcach, wolontariuszach, reprezentantach pocztu sztandarowego, laureatach konkursów i zawodów.

W podniosłej atmosferze dyrektor wręczył rodzicom absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem Listy gratulacyjne. A byli to: Gabriel Ratajczak, Sara Bielecka, Damian Rapta (IV TI), Anna Janowiak i Patrycja Zakarczemna (IV TL).

Następnie głos oddano klasom III TL i III THT, które pod kierunkiem pani Agnieszki Nawrockiej i pana Mariusza Baworowskiego przygotowały humorystyczną część artystyczną. W wesołe scenki z życia szkoły wpleciono tradycyjne wręczanie nagród dla laureatów w poszczególnych kategoriach:

  1. „Myślę, więc jestem” – Gabriel Ratajczak
  2. „Dziewczyna jak malina” – Marcelina Kordus
  3. „Szkolny maczo” – Marcin Morżak
  4. „driver roku” – Mateusz Jachimowicz
  5. „Sportowiec roku” – Sylwia Tumiłowicz
  6. „Wizytator szkoły” – Jakub Palik
  7. „Śpiewać każdy może” – Adrianna Wilkosz
  8. „Poskramiacz bestii” – pan Bartłomiej Hebel

Na koniec zaśpiewano pożegnalną piosenkę, a absolwentów, młodsi koledzy obdarowali słodkościami.

Na pewno ten dzień zostanie w pamięci maturzystów jeszcze bardzo, bardzo długo i nie pozwoli im zapomnieć o latach spędzonych w ukochanej szkole.