Wielkanocna zbiórka żywności

Po raz kolejny Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze  przyłączył się do ogólnopolskiej akcji  „WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI”. Patronem akcji jest Bank Żywności . W naszym mieście przedstawicielem tej fundacji jest  Stowarzyszenie „Samarytanin”, działające przy Parafii p.w. św. Faustyny.

Akcja organizowana jest przez 24 Banki Żywności w ponad 400 miastach Polski, na terenie blisko 2,5 tysiąca sklepów spożywczych. Do dzielenia się żywnością z potrzebującymi zachęcały 33 tysiące wolontariuszy.
Zbiórka artykułów żywnościowych pod hasłem „DODAJ SMAKÓW DO KOSZYKA” przeprowadzona była w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w większości placówek handlowych w Górze. Zbierano głównie przyprawy, konserwy, cukier, olej, słodycze, mąkę, ryż. Produkty zebrane podczas zbiórki trafiły do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.
Nasi wolontariusze to uczennice z klas I TEO, I THT, II TE i III THT - łącznie 21 osób, którym bardzo dziękujemy za pomoc i bezinteresowność.

A.W.