Matura w Zespole Szkół

W dniu 21 maja 2019 roku w naszej szkole zakończyły się egzaminy maturalne. Do tych wymagających zmagań przystąpiło łącznie z absolwentami z lat ubiegłych 50 zdających język polski, 60 – matematykę, 48 język angielski, 8 – język niemiecki. Wśród przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym maturzyści wybrali: geografię – 45, informatykę – 3 oraz biologię 2, język polski – 2, matematykę – 7 oraz język angielski – 12.

Maturzystów czekały też egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki egzaminu maturalnego 4 lipca 2019 roku.