Warsztaty w Zespole Szkół w Górze

8 kwietnia dział personalny OSI POLAND FOODWORKS przeprowadził warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół w Górze, które miały na celu wprowadzenie młodzieży w zagadnienia związane z zatrudnieniem, rynkiem pracy, procesem aplikowania, jak również zapoznanie z naszą firmą, która jest wśród największych i najlepszych pracodawców w gminie Góra.

Na początku spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach coachingowych, podczas których analizowali swoje życiowe cele. Kolejnym etapem były prezentacje multimedialne dotyczące poszukiwania odpowiedniej oferty pracy, konstruowania CV oraz rozmowy rekrutacyjnej, z położeniem szczególnego nacisku na najczęściej popełniane błędy. Praktyczne rady i wskazówki stanowią doskonałe wsparcie, szczególnie wtedy, kiedy kariera zawodowa dopiero nabiera rozpędu. Uczniowie dowiedzieli się jak pracodawca postrzega kandydata jedynie na podstawie dokumentów aplikacyjnych, a także jak kreowanie wizerunku w social mediach wpływa na nasz sukces.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami uczestnicy warsztatów pytali, na jakie stanowiska aktualnie rekrutujemy, wyrażając chęć podjęcia pracy w sezonie wolnym od nauki. Jest to także doskonała okazja do rozpoczęcia swojej przygody z poważną pracą.
Edukacja młodzieży w zakresie rozwoju personalnego to ważny aspekt, który wpływa na tworzenie przyszłych, świadomych kadr pracowniczych. Cieszymy się, że mogliśmy podjąć współpracę z Zespołem Szkół w Górze i wesprzeć uczniów swoją wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.

N.B.