NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE - WŁOCHY 2019

Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze prowadzi nabór uczniów technikum w zawodach technik hotelarstwa (klasa III), technik organizacji reklamy i technik ekonomista (klasa II) na zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech, które odbędą się w listopadzie 2019 r.

Praktyki są organizowane w ramach programu Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja KA1 VET w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach implementowanego w ZS w Górze projektu pt.: „ Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”
Uczniowie  odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach w Rimini, Włochy. W trakcie praktyk uczniowie, oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznają zwyczaje i kulturę włoską.  
Regulamin dotyczący  trybu kwalifikacji,  szczegółowych zasad przeprowadzania procesu rekrutacji oraz  zasad organizacji praktyk zagranicznych i przygotowania językowo-kulturowego znajduje się na stronie szkolnej w zakładce Projekty – Erasmus+ 2018-2020.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu
Katarzyna Staniszewska