Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”- tymi słowami Pan Dyrektor Krzysztof Szmydyński powitał zebranych w auli uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi i zaproszonych gości.

Spotykamy się dzisiaj, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki. Doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą, o której mówi Albert Einstein w przytoczonym cytacie. Poszukiwaliśmy prawdziwej sztuki i nauki. Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Dzisiaj świętujemy, ciesząc się z zebranego żniwa tych odkryć. ”

Gorąco powitał w murach naszej szkoły Pana Grzegorza Kordiaka – Wicestarostę Górowskiego, Pana Sławomira Bączewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Pana Krzysztofa Mielczarka – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze, Panią Adelę Brzozę – przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Dorotę Mikołajczyk wiceprzewodniczącą Rady Rodziców oraz Panią Joannę Mosiek – wiceprzewodniczącą Rady Rodziców.

W dalszych słowach Dyrektor podziękował wszystkim za wytężoną pracę, działalność dydaktyczną i wychowawczą, podejmowanie licznych akcji charytatywnych, otwartość i wspaniałą atmosferę pracy. Podziękował pracownikom administracji obsługi, którzy sprawiają, że życie społeczności szkolnej jest łatwiejsze.

Wyraził wdzięczność Radzie Rodziców, wspomagającej działania nauczycieli i uczniów oraz aktywnemu Samorządowi Uczniowskiemu.

Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia-zakończył swoje przemówienie Pan Dyrektor Krzysztof Szmydyński.

W dalszej części przemawiali zaproszeni goście. List od Starosty Górowskiego Pana Kazimierza Boguckiego odczytał Wicestarosta Pan Grzegorz Kordiak. Podziękowania na ręce Dyrektora złożyły przedstawicielki Rady Rodziców, Pani Dorota Mikołajczyk i Pani Joanna Mosiek.

Następnie Dyrektor i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz Stypendia Dyrektora Szkoły.

Ważną częścią uroczystości było pożegnanie absolwentów klas trzecich zasadniczych, którzy zdobywszy zawód mechanika, sprzedawcy, ślusarza, rolnika, fryzjera, kucharza, piekarza, montera i kilka innych, opuszczają mury Szkoły.

Nagrody i wyróżnienia za wzorową postawę na zajęciach praktycznych przyznał Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Pan Krzysztof Mielczarek.

W drugiej części uroczystości zebrani obejrzeli humorystyczną część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy.

W przedstawieniu pod tytułem TeleSylwek uczniowie w żartobliwy sposób dokonali przeglądu istotnych wydarzeń z życia Szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Uśmiechnięci i szczęśliwi uczniowie udali się na pożegnania z wychowawcami do sal lekcyjnych.

Do zobaczenia we wrześniu.