Spotkania uczniów klas pierwszych z kuratorem sądowym

28 października 2019 r. uczniowie klas I PA, I GA, I GB, I GIE Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze uczestniczyli w spotkaniach z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Głogowie, panią Anetą Zawadzką.

Tematem spotkań było odpowiedzialność karna oraz konsekwencje prawne czynów świadczących o demoralizacji zarówno w szkole, jak i poza nią. Poruszono takie zagadnienia jak przemoc rówieśnicza, niszczenie mienia, rozbój, niebezpieczeństwo związane z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Kurator omówiła status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego oraz związane z tym konsekwencje prawne W trakcie zajęć młodzież miała możliwość zadawania pytań. Uczniowie zapoznali się z zapisami w prawie karnym dotyczącymi najczęstszych wykroczeń i czynów osób niepełnoletnich.

Było to pierwsze z cyklu spotkań przewidzianych na bieżący rok szkolny.