Pasowanie na ucznia w rzemiośle

14 listopada 2019 r. w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia.

Na uroczystości zaszczycili nas swoja obecnością:

Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Górowski pan Grzegorz Kordiak.

Po wprowadzeniu sztandarów naszej Szkoły  i Cechu Rzemiosł Różnych oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich uczniów klas IPA, IPB i IGA, I GB, I GC.  Wyróżnieni uczniowie ślubowali na sztandar, a pozostali uroczyście ślubowali, stojąc i powtarzając słowa ślubowania.
Ślubowali dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować, chronić pracę rzemieślnika, jak również okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i przełożonym w zakładach pracy.

Po ślubowaniu odbyło się uroczyste pasowanie wyróżnionych uczniów przez przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych:

- Starszego Cechu pana Eugeniusza Stankiewicza

- Pierwszego Podstarszego Cechu pana Franciszka Tomaszewskiego.

Do pasowania przystąpili:

- kl. IPA: Pieńkos Tomasz.

- kl IPB: Miszczyk Damian, Rybicki Mateusz

- kl. I GA: Huchrak Jakub, Janaszkiewicz Jakub, Wolicki Krzysztof

- kl. I GB: Ścibak Przemysław, Popiołek Oskar, Szalkowski Jakub, Sozański Kacper, Bukowski Jakub, Gawda Łukasz, Jankowski Patryk, Gołąb Łukasz, Drozdowski Kacper, Gała Bartosz, Józefów Damian, Łasisz Bartłomiej, Pryputnicki Paweł, Banasiewicz Michał, Grylak Jakub, Martyna Łukasz

- kl. I GC: Przeworska Wiktoria.

Do uroczystości uczniów przygotowywała pani Anna Panocha.  Młodzież, mimo wielkiego stresu, poradziła sobie doskonale i godnie reprezentowała szkołę.