WyGoogluj sobie staż!

Trwa konkurs skierowany między innymi do uczniów klas ostatnich technikum, którego celem jest umożliwienie odbycia stażu i zdobycia doświadczenia zawodowego w profesjonalnej Agencji SEO.

Nagrodą główną jest możliwość odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu (stacjonarnego lub zdalnego) w agencji AFTERWEB, w ramach którego Zwycięzca będzie mógł poznać pracę wszystkich działów firmy oraz wybrać jeden, w którym odbędzie staż. Harmonogram odbywania stażu oraz wymiar godzin zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą. Wynagrodzenie za staż wynosi 3 tysiące złotych.

Konkurs trwa do 15.12.2019 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie, zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego.