Program CEO „PoczytajMy”

W  roku szkolnym 2018/2019  Zespół Szkół  w Górze uzyskał  po raz kolejny tytuł „Solidarnej Szkoły”. Obecnie uczniowie klasy II TE/O uczestniczą w programie CEO „PoczytajMy”.

W ramach tego programu młodzi  ludzie,  przy wsparciu opiekunów,  tworzą kluby czytelnicze i przygotowują  spotkania dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka.  Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych.

Każdy klub czytelniczy zobowiązany jest do co najmniej 5 takich spotkań oraz przeprowadzenia akcji czytelniczej skierowanej do rówieśników w szkole lub do społeczności sąsiedzkiej.

W naszej szkole jedna z takich akcji już została przeprowadzona. Jest to Bookcrossing, czyli „uwalnianie”, polegające na zostawieniu i wymianie przeczytanych książek w miejscach publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale pań z biblioteki, które pomogły stworzyć  specjalne miejsca , gdzie znalazły się regały z książkami, stoliki, fotele i gabloty informujące o akcji. W budynku szkoły powstały takie dwa miejsca. Można tam spokojnie usiąść, wybrać książkę i cieszyć się czytaniem.

Wcześniej akcję promowały plakaty wykonane przez członków klubu czytelniczego.

W ramach programu „PoczytajMy” nawiązano również współpracę z Biblioteką Miejską w Górze. Uczniowie uczestniczą tam w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (ostatnio z panią Ewą Wachowicz), biorą udział w konkursach oraz będą  zaangażowani do zajęć czytelniczych z dziećmi.