Próbna Matura z Operonem

W dniach 19–22 listopada 2019 r. odbywała się  Próbna Matura z Operonem.

Od 2007 roku maturzyści z technikum próbują swoich sił na maturze organizowanej w listopadzie przez Wydawnictwo Operon.  Szkoła ma status szkoły partnerskiej.

W tym roku do Matury Próbnej z Operonem przystąpiło 81 maturzystów z technikum w zawodach technik informatyk, logistyk, ekonomik, organizacji reklamy, budownictwa, hotelarstwa i mechanik. Zdawali oni trzy egzaminy obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) i jeden z deklarowanych egzaminów dodatkowych (język polski, język angielski, matematyka, geografia, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie).