Nie daj szansy AIDS

„Nie daj szansy AIDS” pod taką nazwą 10 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Górze odbył się międzyszkolny konkurs Wiedzy o AIDS. Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Górze. Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Górowskiego Pana Kazimierza Boguckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze Pana Jarosława Szypiłły.

Do konkursu przystąpili uczniowie z 3 szkół: Zespołu Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcącego w Górze i Zespołu Szkół w Wąsoszu. Naszą szkołę reprezentowali Anna Kotlińska II BC, Adam Kotliński II BC, Patrycja Krzywosz II BC, Weronika Kaczmarek IGC i Dominika Buczek IGC.

Wydarzenie otworzył Pan  Jarosław Szypiłło Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Młodzież musiała zmierzyć się z testem wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS opracowanym przez Panią Barbarę Nowak i Panią Jolantę Zieleń – pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemilogicznej w Górze. Na koniec Pan Kazimierz Bogucki Starosta Powiatu Górowskiego podziękował wszystkim uczniom i opiekunom za udział w wydarzeniu.

Konkurs „Nie daj Szansy AIDS” był finałem trwającej w naszej szkole od początku grudnia akcji profilaktycznej. Głównym celem akcji było promowanie wśród młodzieży zasad zdrowego stylu życia, podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową oraz kształtowanie zachowań, które chronią przed zakażeniem. Lekcjami z zakresy profilaktyki zakażeniom HIV odbyły się we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klasach pierwszych Technikum.