GALA WOLONTARIATU 2019 W GÓRZE, TRZY STATUETKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ

Stowarzyszenie „Młodzi-Młodym” i Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze po raz kolejny ogłosiły konkurs na „Wolontariusza Ziemi Górowskiej”. Zgłaszać można było każdego, kto na co dzień bezinteresownie służy pomocą, myśli o innych i angażuje się w działalność charytatywną.

Tytuły laureatów przyznawane były w czterech kategoriach. W pierwszej znalazła się młodzież, czyli osoby poniżej 19 lat, w drugiej dorośli, czyli osoby od 19 do 60 roku życia, w trzeciej seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia. A ostatnia, czwarta kategoria, zarezerwowana była dla wolontariatu szkolnego, czyli zespołów wolontariuszy działających w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Nasza szkoła może poszczycić się aż trzema statuetkami.

W kategorii młodzież na pierwszym miejscu w tym roku znalazła się Liwia Stolarczyk uczennica kl. II TEO.

Wśród dorosłych – głosami członków kapituły – tryumfowała Anna Wiejak.

W wolontariacie szkolnym natomiast na drugim miejscu uplasował się klub wolontariatu „Tęcza” z Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze.

Na ręce opiekuna przekazano też imienne podziękowania dla 25 wolontariuszy z naszej szkoły.

W organizację imprezy włączyła się Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która objęła ją swoim patronatem, oraz Starosta Górowski Kazimierz Bogucki.

Wszystkim laureatom gratulujemy.