Kolejna edycja programu „ Szkolny Klub Sportowy” w województwie dolnośląskim

Dolnośląska Federacja Sportu we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu  rozpoczęła klejną edycję programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w województwie dolnośląskim.

Jest to  program, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia w ramach programu realizowane są od 16 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia sportowe prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 60 minut, w grupach minimum 15-osobowych.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, poprawę stanu zdrowia w tym profilaktykę nadwagi i otyłości, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,  zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz promocję różnorodnych sportów.

Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego i tym razem przystąpił do realizacji tego programu. Zgodnie z regulaminem mamy trzy grupy młodzieży. Pierwsza to 15 uczennic naszego Technikum pod opieką Anny Wiejak, druga to 15 uczniów Technikum pod opieką Andrzeja Jasiaka i trzecia to 15 uczniów Technikum pod opieką Karola Rutkowskiego.

Oferta zajęć dla grupy pierwszej to piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, fitness, tenis stołowy (zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki). Dla grupy drugiej proponowane zajęcia to piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa (zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki), a dla grupy trzeciej  zajęcia na siłowni i piłka nożna halowa (zajęcia odbywają się w środy i piątki).

Staramy się aby zajęcia prowadzone  były  w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Chcemy tym zachęcić naszą młodzież do większej aktywności fizycznej i odnajdywania swoich pasji.

A.W.