INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Weryfikacja  poprawności danych i wyborów zdających przesłanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu odbędzie się w terminie od 17 lutego do 21 lutego 2020 r.
w sekretariacie szkoły.

Obecność obowiązkowa.