Kampania młodych na rzecz praw człowieka w Internecie - „Strefa Inter@kcji”

Bardzo pracowicie i twórczo spędziła ubiegły weekend pani Beata Minta psycholog z Zespołu Szkół w Górze i jedna z opiekunek uczniów biorących udział w programie „Nienawiść. Jestem przeciw”. W dniach 7-9 listopada 2014 r. uczestniczyła ona w Kongresie „Strefa Inter@kcji” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Fundację Humanity in Action Polska oraz koalicjanci Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce.

W spotkaniu, które odbywało się w Muzeum Historii Żydów Polskich, spotkało się ok. 200 młodych osób z Polski i Europy, zaangażowanych społecznie i obywatelsko. Ich zadaniem było wypracowanie innowacyjnych sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci.
Strefa Inter@kcji rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym Michała Boni. Przez trzy dni uczestnicy kongresu brali udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach prowadzonych przez polskich naukowców i działaczy społecznych. Celem Kongresu było pogłębienie wiedzy na temat mowy nienawiści oraz uwrażliwienie na wynikające z tego zjawiska negatywne konsekwencje.
Kongres Strefa Inter@kcji był organizowany pod honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Relacje z kongresu można tutaj:
1 dzień kongresu: https://www.youtube.com/watch?v=sHvYOhF-XHI
2 dzień kongresu: https://www.youtube.com/watch?v=xOTo5fLjhYw
3 dzień kongresu: https://www.youtube.com/watch?v=xf8ULjFFtfc