Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - etap szkolny

Po raz pierwszy nasza szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w VII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a współorganizatorami są: Polska Izba Hotelarstwa w Warszawie i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
13 listopada odbył się w Zespole Szkół w Górze etap szkolny. Uczestniczyło w nim 38 uczennic Technikum kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa. Konkurs polegał na rozwiązaniu 50 pytań z zakresu wiedzy hotelarskiej w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie w technik hotelarstwa.

30 % pytań dotyczyło usług hotelarskich w środkach transportu, które są zagadnieniami wiodącymi w VII edycji olimpiady.
Dwie uczennice, które zdobyły najwyższe liczbę punktów zakwalifikowały się do II etapu okręgowego.
Są nimi w kolejności : Mariola Jedut z klasy III THT i Marlena Świstak z klasy IV THT.
Serdecznie im gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie!