Warsztaty „Szkoły równego traktowania”

W dniach 14-16 listopada 2014 r. Beata Minta psycholog z Zespołu Szkół w Górze uczestniczyła w pierwszej części warsztatów organizowanych w Falenicy przez Fundację Geremka przy współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita w ramach programu "Szkoła równego traktowania" w którym uczestniczy nasza szkoła.

Wykład inaugurujący wygłosiła pani prof. Małgorzata Fuszara pełnomocniczka ds. równego traktowania. Podczas trzydniowego spotkania reprezentanci 60 szkół z całej Polski mieli możliwość nabycia wiedzy niezbędnej do walki z dyskryminacją oraz związanej z nią przemocą. Ponadto przy wsparciu trenerów z Fundacji Geremka każda ze szkół będzie miała możliwość zaplanowania i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej nawiązującej to tematyki projektu.
Drugi raz nauczyciele spotkają się w styczniu 2015 r.