Nauczyciel z klasą

Nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej
„Nauczyciel z klasą”

Organizatorami programu są: Gazeta Wyborcza, portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, a głównym sponsorem akcji Agora SA. Patronat nad programem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Wzorem ubiegłorocznej akcji "Szkoła z klasą - czytam, myślę, działam", w której uczestniczyliśmy uzyskując tytuł Szkoły, która uczy myślenia oraz tytuł Szkoły, która uczy działania, w roku szkolnym 2005/2006 przystąpiliśmy do kolejnego, ogólnopolskiego programu Gazety Wyborczej "Nauczyciel z klasą". Zgodnie z założeniami programu, każdy z biorących w nim udział nauczycieli podjął próbę zaliczenia czterech sprawności:

  • Nauczycielu, odejdź od tablicy.
  • Nauczycielu, pracuj metodą projektów.
  • Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomagać im się uczyć.
  • Nauczycielu, uczeń też człowiek.

Opis wykonanych w ramach realizacji sprawności zadań, nauczyciele umieszczali na stronie internetowej akcji. Na ogół były to scenariusze lekcji i prezentacje projektów oraz opinie najbardziej zainteresowanych - uczniów. Następnie nauczyciele różnych szkół wzajemnie oceniali swoje prace, wymieniając przy okazji dydaktyczne i wychowawcze doświadczenia w pracy z młodzieżą.  Głównym celem programu było kształtowanie wymienionych wyżej umiejętności powiązanych z programem oraz rozwijanie współpracy naszej placówki z innymi szkołami.

Miło nam zakomunikować, że wszystkie nauczycielki naszej szkoły, które w roku szkolnym 2005 / 2006 uczestniczyły w ogólnopolskim programie Nauczyciel z klasą, decyzją ekspertów organizatorów programu, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazety Wyborczej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, uzyskały tytuł Nauczyciel z klasą, a Zespół Szkół w Górze tytuł szkoły, w której uczą Nauczyciele z klasą.

Poniżej prezentujemy ich sylwetki.

mgr Teresa Witkowska

Wicedyrektor szkoły i nauczycielka języka polskiego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

Nauczyciel dyplomowany

Ukończyła: studia podyplomowe z języka polskiego i ewaluacji pedagogicznej

Egzaminator na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Ekspert na komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli

Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi i medalem Komisji Edukacji Narodowej

Absolwentka LE w Górze

 

mgr Katarzyna Cuże

Nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

Nauczyciel kontraktowy

Ukończyła: studia podyplomowe z zakresu pedagogiki

Lider WDN i przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

Absolwentka LE w Górze

 

mgr Agnieszka Chmiel

Nauczycielka matematyki i technologii informacyjnej

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nauczyciel kontraktowy

Ukończyła: studia podyplomowe z matematyki dla nauczycieli i studium pedagogiczne

Absolwentka LZ w Górze

 

mgr Edyta Ludwiczyńska

Nauczycielka matematyki

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

Nauczyciel mianowany

Przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów ścisłych

 

mgr Dorota Nowak

Nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

Nauczyciel mianowany

Ukończyła: studia podyplomowe z historii i wiedzy o społeczeństwie

Egzaminator na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Rzecznik prasowy szkoły

 

mgr Katarzyna Staniszewska

Nauczycielka biologii i języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego

Nauczyciel mianowany

Ukończyła: studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, zdobyła Certificate In Advanced English

Przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Koordynator programu

Teresa Witkowska