Dodatkowe dni wolne 2018/2019

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów technikum w roku szkolnym 2018/2019 są dni:

02.11.2018 r.

10.01.2019 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

18.06.2019 r.

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2018/2019 są dni:

02.11.2018 r.

10.01.2019 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.