Komunikaty

Rady Pedagogiczne 2017/2018

Rady pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018:

14.09.2017 r.

24.10.2017 r. – Rada Szkoleniowa

08.11.2017 r. – Rada Szkoleniowa

23.11.2017 r. – Rada Szkoleniowa

20.12.2017 r. – Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

10.01.2018 r. – Rada klasyfikacyjna pozostałych klas

30.01.2018 r. – Plenarne posiedzenie rady

21.02.2018 r.

03.2018 r. – Rada Szkoleniowa

20.04.2018 r. – Rada Klasyfikacyjna klas maturalnych + szkolenie

18.06.2018 r. – Rada klasyfikacyjna pozostałych klas

Dodatkowe dni wolne 2017/2018

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów technikum w roku szkolnym 2017/2018 są dni:

11.01.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07.05.2018 r.

08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

19.06.2018 r.

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018 są dni:

11.01.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

19.06.2018 r.

Rady Pedagogiczne 2016/2017

14.09.2016 r.
14.10.2016 r.
16.11.2016 r.
20.12.2016 r. - klasyfikacyjna klas maturalnych
23.01.2017 r. - klasyfikacyjna
08.02.2017 r. - plenarne posiedzenie RP
marzec 2017r. - rada szkoleniowa
25.04.2017 r. - klasyfikacyjna klas maturalnych
19.06.2017 r. - klasyfikacyjna
Data plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zostanie ustalona w późniejszym terminie

Dodatkowe dni wolne 2016/2017

TECHNIKUM:
14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
12.01.2017 r.
02.05.2017 r.
04.05.2017 r.
05.05.2017 r.

08.05.2017 r.
16.06.2017 r.
20.06.2017 r.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:
14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
02.05.2017 r.
05.05.2017 r.
16.06.2017 r.
20.06.2017 r.

Rady Pedagogiczne 2015/2016

Wykaz Rad Pedagogoicznych w roku szkolnym 2015/2016

31.08.2015 (poniedziałek)
15.09.2015 (wtorek)
30.09.2015 (środa)
14.10.2015 (środa)
19.10.2015 (poniedziałek)
23.11.2015 (poniedziałek)
18.12.2015 (piątek)
26.01.2016 (wtorek)
18.02.2016 (czwartek)
25.04.2016 (poniedziałek)
29.04.2016 (piątek)
23.05.2016 (poniedziałek)
20.06.2016 (poniedziałek)
29.06.2016 (środa)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2015-2016

Technikum

14 styczeń (czwartek)
2 maj (poniedziałek)
4 maj (środa)
5 maj (czwartek)
6 maj (piątek)
27 maj (piątek)
17 czerwiec (piątek)
 
ZSZ
 
14 styczeń (czwartek)
2 maj (poniedziałek)
6 maj (piątek)
27 maj (piątek)
17 czerwiec (piątek)