Dodatkowe dni wolne 2017/2018

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów technikum w roku szkolnym 2017/2018 są dni:

11.01.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07.05.2018 r.

08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

19.06.2018 r.

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018 są dni:

11.01.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

19.06.2018 r.