Nauczyciele i pracownicy

Kadra kierownicza, nauczyciele i pedagodzy Zespołu Szkół w Górze,
zatrudnieni w roku szkolnym 2016 / 2017

 

 Kadra (nauczyciele, pedagodzy) Zespołu Szkół w Górze liczy obecnie 63 pracowników, w tym:

  • nauczycieli dyplomowanych - 39
  • nauczycieli mianowanych - 15
  • nauczycieli kontraktowych - 7
  • nauczycieli stażystów - 1
KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły - mgr inż. Ewa Gano
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych - mgr Dariusz Lisiecki
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych - mgr Krzysztof Szmydyński
Kierownik praktycznej nauki zawodu - mgr Inga Ozdoba-Stanek
NAUCZYCIELE, PEDAGODZY
1.  Antonicki Henryk  nauczyciel religii
2.  Barna-Dimitriu Beata  nauczyciel j. angielskiego
3.  Baworowski Mariusz  nauczyciel j. angielskiego
4.  Borkowska Beata  nauczyciel religii i teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych

5.

 Borowik Anetta  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych technicznych
6.  Borysewicz Paweł  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych mechanicznych
7.  Chmiel Agnieszka  nauczyciel matematyki
8.  Chrystman Nadieżda  nauczyciel j. angielskiego
9.  Chudek Elżbieta  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznych, fizyki i astronomii
10.  Cuże Katarzyna  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
11.  Czerski Krzysztof  nauczyciel fizyki
12.  Czyż Joanna  kierownik szkolenia praktycznego
13.  Działo Beata  nauczyciel matematyki
14.  Fil Agnieszka  nauczyciel j. niemieckiego
15.  Frączkiewicz Jacek  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
16.  Frączkiewicz Teresa  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznyc
17.  Gano Ewa  Dyrektor, nauczyciel matematyki i teoretycznych przedmiotów informatycznych
18.  Góra Bożena  pedagog
19.  Hebel Bartłomiej  nauczyciel geografii
20.  Hirny Elżbieta  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych spożywczych i chemii
21.  Jaróżek Marzena  pedagog
22.  Jasiak Andrzej  nauczyciel wychowania fizycznego
23.  Juja Eugenia  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
24.  Kibał Sylwia  nauczyciel j. polskiego
25.  Kinasz Paweł  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznych
26.  Kozińska Agnieszka  nauczyciel biologii
27.  Kucharska Izabela  nauczyciel j. niemieckiego
28.  Lisiecki Dariusz  Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
29.  Ludwiczyńska Edyta  nauczyciel matematyki
30.  Madera Grzegorz  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznych
31.  Małecka Ewa  nauczyciel języka niemieckiego
32.  Małecki Artur  nauczyciel historii
33.  Michalak Halina  nauczyciel wychowania fizycznego
34.  Mielczarek Marcin  nauczyciel przedmiotów logistycznych
35.  Minta Beata  psycholog
36.  Morżak Ryszard  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznych
37.  Nawrocka Agnieszka  nauczyciel wychowania fizycznego
38.  Nowacka Hanna  pedagog
39.  Nowak Dorota  nauczyciel j. polskiego i historii
40.  Ks. Andrzej Orzech  nauczyciel religii
41.  Orzechowska Świątek Ewa  nauczyciel bibliotekarz
42.  Ozdoba - Stanek Inga  kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel j. polskiego, pedagog
43.  Pawlicka Pacyga Mirosława  nauczyciel bibliotekarz
44.  Pieprzyk Izabela  nauczyciel j. niemieckiego
45.  Podolecka Małgorzata  nauczyciel bibliotekarz
46.  Połczyk Waldemar  nauczyciel teoretycznych przedmiotów informatycznych i mechanicznych
47.  Proszko Joanna  nauczyciel wychowania fizycznego
48.  Ruman Władysława  nauczyciel geografii
49.  Rutkowski Karol  nauczyciel wychowania fizycznego
50.  Ryndak Elwira  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
51.  Sidorowicz Karolina  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
52.  Sienkiewicz Władysław  nauczyciel religii
53.  Sokołowska Jadwiga  nauczyciel języka angielskiego
54.  Staniszewska Katarzyna  nauczyciel j. angielskiego i biologii
55.  Stopka Michalina  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych budowlanych
56.  Szmydyński Krzysztof  Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
57.  Trzósło Małgorzata  nauczyciel j.niemieckiego
58.  Węcłaś Dariusz  nauczyciel teoretycznych przedmiotów mechanicznych
59.  Wiejak Anna  nauczyciel wychowania fizycznego
60.  Witkowska Teresa  nauczyciel j. polskiego
61.  Woźna Krystyna  nauczyciel j. polskiego
62.  Ziombra Janina  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNI   
1.  Adutis Katarzyna  pomoc administracyjna, księgowa
 2.  Duda Małgorzata  sekretarz szkoły
 3.  Grzybowska Marzena  księgowa
 4.  Kospiczewicz Julian  inspektor d/s. BHP
 5.  Poniecki Marcin  laborant
 6.  Szablewska Agnieszka  kierownik gospodarczy
 7.  Wawer Anna  główna księgowa
8.  Wojtowicz Marta  referent
PRACOWNICY OBSŁUGI   
1.  Brzoza Andrzej  woźny, pracownik do prac ciężkich
 2.  Frask Kazimierz  konserwator
 3.  Papmel Teresa  sprzątaczka
4.  Guziołek Monika  sprzątaczka
 5.  Jaróżek Danuta  sprzątaczka
 6.  Rzeźnik Grażyna  woźna
7.  Marszałek Sylwia  sprzątaczka
8.  Romanowski Romuald  konserwator