Nauczyciele i pracownicy

Kadra kierownicza, nauczyciele i pedagodzy Zespołu Szkół w Górze,
zatrudnieni w roku szkolnym 2016 / 2017

 

 Kadra (nauczyciele, pedagodzy) Zespołu Szkół w Górze liczy obecnie 67 pracowników.

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły - mgr inż. Ewa Gano
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych - mgr Dariusz Lisiecki
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych - mgr Krzysztof Szmydyński
Kierownik praktycznej nauki zawodu - mgr Inga Ozdoba-Stanek
NAUCZYCIELE, PEDAGODZY
1.  Antonicki Henryk  nauczyciel religii
2.  Baworowski Mariusz  nauczyciel j. angielskiego
3.  Borkowska Beata  nauczyciel religii i przedmiotów zawodowych ekonomicznych

4.

 Borowik Anetta  nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
5.  Chmiel Agnieszka  nauczyciel matematyki
6.  Chrystman Nadieżda  nauczyciel j. angielskiego
7.  Chudek Elżbieta  nauczyciel przedmiotów informatycznych, informatyki i fizyki
8.  Cuże Katarzyna  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i reklamy
9.  Czajewska Justyna  nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych handlowych
10.  Czyż Joanna  doradca zawodowy
11.  Fil Agnieszka  nauczyciel j. niemieckiego
12.  Frączkiewicz Jacek  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i hotelarskich
13.  Frączkiewicz Teresa  nauczyciel przedmiotów informatycznych, informatyki i podstaw przedsiębiorczości
14.  Gano Ewa  Dyrektor, nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
15.  Góra Bożena  pedagog
16.  Hebel Bartłomiej  nauczyciel geografii i matematyki
17.  Hirny Elżbieta  nauczyciel przedmiotów zawodowych spożywczych, hotelarskich i chemii
18.  Jasiak Andrzej  nauczyciel wychowania fizycznego
19.  Kibał Sylwia  nauczyciel j. polskiego
20.  Kinasz Paweł  nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
21.  Lisiecki Dariusz  Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
22.  Ludwiczyńska Edyta  nauczyciel matematyki
23.  Madera Grzegorz  nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
24.  Małecka Ewa  nauczyciel j. niemieckiego, pedagog
25.  Małecki Artur  nauczyciel historii
26.  Michalak Halina  nauczyciel wychowania fizycznego
27.  Mielczarek Marcin  nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
28.  Minta Beata  psycholog, nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
29.  Miszczuk Jacek  nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
30.  Morżak Ryszard  nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
31.  Nawrocka Agnieszka  nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich
32.  Nieścierowicz Dorota  pedagog, nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
33.  Nowak Dorota  nauczyciel j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
34.  Orzechowska Świątek Ewa  nauczyciel wiedzy o kulturze, bibliotekarz
35.  Ozdoba - Stanek Inga  kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel j. polskiego
36.  Pawlicka Pacyga Mirosława  nauczyciel bibliotekarz
37.  Pieprzyk Izabela  nauczyciel j. niemieckiego
38.  Połczyk Waldemar  nauczyciel informatyki, przedmiotów informatycznych, mechanicznych i reklamy
39.  Proszko Joanna  nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych hotelarskich
40.  Ruman Władysława  nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie
41.  Rutkowski Karol  nauczyciel wychowania fizycznego
42.  Ryndak Elwira  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, handlowych i reklamy
43.  Sidorowicz Karolina  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
44.  Sienkiewicz Władysław  nauczyciel religii i wychowanie do życia w rodzinie
45.  Staniszewska Katarzyna  nauczyciel j. angielskiego
46.  Szmydyński Krzysztof  Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
47.  Trzósło Małgorzata  nauczyciel j. niemieckiego
48.  Wiejak Anna  nauczyciel wychowania fizycznego
49.  Woźna Krystyna  nauczyciel j. polskiego
50.  Ziombra Janina  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i handlowych
NAUCZYCIELE DOCHODZĄCY
1.  Bezak Ewa  nauczyciel biologii i chemii
2.  Bretsznajder Edyta  nauczyciel j. angielskiego
3.  Kospiczewicz Julian  nauczyciel bhp
4.  Miłaszewicz Radomir  nauczyciel matematyki
5.  Murawski Zbigniew  nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
6.  Orłowski Aleksander  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i historii
7.  Panocha Anna  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
8.  Papmel Krzysztof  nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
9.  Piotrowski Aleksander  nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
10.  Potopa Zdzisław  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, informatycznych i informatyki
11.  Sajdak Alicja  nauczyciel j. angielskiego
12.  Sitnik Bogusław  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i geografii
13.  Walencki Piotr  nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
14.  Wesołowski Mirosław  nauczyciel historii
15.  Węcłaś Dariusz  nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
16.  Zawadzka Aneta  nauczyciel elementów prawa
17.  Zembroń Joanna  nauczyciel j. polskiego
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNI   
1.  Adutis Katarzyna  pomoc administracyjna, księgowa
 2.  Duda Małgorzata  sekretarz szkoły
 3.  Grzybowska Marzena  księgowa
 4.  Kospiczewicz Julian  inspektor d/s. BHP
5.  Mikołajczyk Dorota  pomoc administracyjna, księgowa
 6.  Poniecki Marcin  laborant
7.  Tomaszewicz Agnieszka  referent
 8.  Wawer Anna  główna księgowa
9.  Wojtowicz Marta  kierownik gospodarczy
PRACOWNICY OBSŁUGI   
 1.  Frask Kazimierz  konserwator
2.  Guziołek Monika  starsza sprzątaczka
 3.  Jaróżek Danuta  starsza sprzątaczka
4.  Małachowska Marzenna  starsza sprzątaczka
5.  Marszałek Sylwia  starsza sprzątaczka
 6.  Papmel Teresa  starsza sprzątaczka
7.  Pietruszewski Wojciech  konserwator
8.  Rzeźnik Grażyna  woźna
9.  Sawicka Aneta  starsza sprzątaczka
10.  Świstak Sebastian  woźny