Dodatkowe dni wolne 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów technikum w roku szkolnym 2020/2021 są dni:

14.10.2020 r.

12.01.2021 r.

04.05.2021 r.

05.05.2021 r.

06.05.2021 r.

04.06.2021 r.

22.06.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ustala, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 są dni:

14.10.2020 r.

12.01.2021 r.

04.05.2021 r.

05.05.2021 r.

06.05.2021 r.

04.06.2021 r.

22.06.2021 r.