Erasmus+ 2018-2020

 
Erasmus+ - enriching lives, opening minds

„Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”

erasmusplus

rekrutacja

broszura

Zagraniczne praktyki i staże zawodowe = prosty sposób na cenne doświadczenie zawodowe

W czerwcu 2018 w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu w ramach unijnego programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - „Praktyki zagraniczne najlepszą drogą do sukcesu na rynku pracy”. Partnerami naszej szkoły są pracodawcy niemieccy oraz włoscy a także firmy pośredniczące Berlink w Niemczech i Sistema Turismo we Włoszech.
Projekt adresowany jest do uczniów klas II i III technikum (68 uczniów), w zawodzie technik ekonomista, logistyk i hotelarstwa którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach włoskich oraz do uczniów w zawodzie technik informatyk, mechanik i budownictwa, którzy będą realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach niemieckich, zgodne z profilem ich kształcenia zawodowego. Przewidywany czas realizacji projektu to 2 lata.
Dodajmy, że jest to już kolejny projekt unijny realizowany przez ZS w Górze, nasza placówka od ponad 10 lat z sukcesem realizuje projekty unijne, nawiązując owocną współpracę ze szkołami, z instytucjami reprezentującymi sektory kształcenia i szkolenia zawodowego oraz z lokalnymi i zagranicznymi pracodawcami.
Możliwość odbycia praktyk zawodowych zagranicą to z naszego punktu widzenia cenne doświadczenie w karierze zawodowej tych młodych ludzi – mówi dyrektor szkoły Ewa Gano. Młodzież ma możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych  oraz  doskonalenia umiejętności językowych. Równie cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw. Uważamy, że wyjazdy tego typu dają nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także są okazją do poznania samego siebie, nauczenia się wielu nowych rzeczy, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznając odrębną kulturę, nowych ludzi pochodzących z różnych zakątków świata uczą się nie tylko tolerancji ale również radzenia sobie w nowym środowisku.I faza: 12.11.2018 - 07.12.2018

Veni, vidi, vici Rimini

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik ekonomista oraz technik hotelarstwa  realizowało miesięczne praktyki zawodowe w Rimini, Włochy.

Młodzież z Zespołu Szkół w Górze wraz z opiekunami wyruszyła na czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do Rimini, Włochy. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze programu unijnego Erasmus+. Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe w zawodach Technik Ekonomista i Technik Hotelarstwa. Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe, zajęcia pedagogiczno-kulturowe oraz językowe oraz  bogaty program kulturowy. Podczas pobytu we Włoszech, uczniowie wraz z opiekunami aktywnie spędzali wszystkie weekendy, poznając kulturę, sztukę i historię Włoch, odwiedzając Rimini, Bolonię, San Marino i Florencję.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia cennej wiedzy związanej z hotelarstwem oraz ze światem finansów. Oprócz tego zdobyli  umiejętności praktyczne, które mieli okazję zastosować w praktyce. Wszyscy uczestnicy doceniają owocną współpracę z pracodawcami, dzięki której mogli rozwijać się zawodowo i kształcić umiejętności praktyczne oraz doskonalić znajomość języków obcych, co pomoże im w przyszłej karierze zawodowej oraz otworzy drzwi zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy. Ponadto, uczniowie zdobyli wiedzę na temat pracy zagranicą, poznali wewnętrzne zasady pracy obowiązujące w firmie oraz wzmocnili swoją asertywność i rozwinęli zdolność do współpracy w zespole.
Zdobyte umiejętności zostały poświadczone, wystawionymi przez pracodawców certyfikatami oraz dokumentami Europass mobilność i ECVET.

 

 

Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„Erasmus  to  szkoła życia, nauczył nas  radzenia sobie w obcym kraju,  zaczęliśmy odważniej patrzeć w przyszłość i wierzyć w swoje możliwości”

,,Uczestniczenie w Erasmusie umożliwiło nam  zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia zawodowego, poznanie nowych metod i form pracy”

,,Uczestnictwo w stażu zagranicznym jest dobrze widziane w życiorysie i cenione przez pracodawców, stanowi dobrą inwestycję w dalszej ścieżce kariery zawodowej”.


II faza: 11.02.2019 - 08.03.2019

"Wciąż trzymam walizkę w Berlinie. Abym mogła tam wrócić i zostać, kiedy tylko zechcę”
- Marlene Dietrich, piosenkarka, 1957

Czternastu uczniów technikum o profilu nauczania technik informatyk, budownictwa i mechanik odbywało miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie, Niemcy.  
Praktyki zagraniczne odbyły się w firmach niemieckich na terenie Berlina. Praktyki były poprzedzone będzie przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznali metody pracy w grupie osób różnej narodowości, różniących się kulturą i wyznawaną religią. Szkolenie zapewniło lepszą adaptację w obcym kraju, a także wzbogaciło ich język angielski i niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego i ogólnego. Miesięczny czas trwania praktyk był optymalnym pod względem długości, okresem wystarczającym na zapoznanie się z miejscem praktyk, asymilację do nowego otoczenia i wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ponadto czterotygodniowy pobyt w Berlinie pozwolił na pełną realizację programu kulturalnego przygotowanego przez organizację pośredniczącą Berlink oraz poznanie największych atrakcji turystycznych oraz historii i obyczajów regionu Brandenburgia. Uczniowie zwiedzili Poczdam i Berlin oraz Tropical Island. Berlin stanowi także centrum historii, sztuki, muzyki i graffiti, nasi uczniowie zwiedzili wiele muzeów, uczestniczyli w rozmaitych festiwalach kulturalnych oraz doświadczali życia w tym cudownym, szalonym, artystycznym mieście.
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymali dokument poświadczający zdobyte umiejętności oraz odbycie praktyk zagranicznych, wydany w porozumieniu z pracodawcą oraz szczegółowy opis zdobytych umiejętności, sporządzony zgodnie z systemem ECVET oraz dokument Europass Mobility - ujednolicone poświadczenia zdobytych kwalifikacji, zakresu wiedzy i doświadczeń.

 


Warto tutaj zacytować opinie uczniów: dlaczego warto było uczestniczyć w projekcie Erasmus+?

„poznałem dużo innych ludzi i  innych kultur”

„wiem, że życie w wielkim mieście nie jest dla mnie”

„Jest to możliwość zobaczenia innej organizacji pracy, kultury pracy, zachowania i kultury”

 

Erasmus+ nie jest jednym miesiącem z życia, jest to całe życie przeżyte w ciągu jednego  miesiąca

Aktywnie promujemy realizowany przez nas  program Erasmus+ w mediach społecznościowych oraz w prasie. Upowszechniamy rezultaty projektu, bo chcemy zachęcić innych do rozpoczęcia przygody z Erasmus+ .

Dzień Otwarty w ZS w Górze
Nasi uczniowie stworzyli stoisko dobrych praktyk Erasmus+, uczniowie z innych szkół uzyskiwali informacje z tzw. ”pierwszej ręki” na temat praktyk oraz możliwości jakie otwiera przed młodym człowiekiem program Erasmus+. Do odwiedzin stoiska zachęcały miła atmosfera oraz możliwość wzięcia udziału w  kreatywnym quizie.

 


XVII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy

Uczniowie, którzy realizowali praktyki zagraniczne we Włoszech i  Niemczech , podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniem a także opowiadali o efektywnej współpracy z pracodawcami . Nauczyciele, biorący udział w realizacji projektów unijnych przedstawiali możliwości  rozwoju uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz przedstawiali bogatą ofertę programu Erasmus+. Publiczność stanowili  lokalni pracodawcy, biura pracy oraz uczniowie i nauczyciele szkół średnich.

 


European Vocational Week


  The European Vocational Skills Week -  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze
Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; konferencje, warsztaty, szkolenia oraz zajęcia językowe w zawodzie hotelarza i logistyka – już w październiku w Zespole Szkół w Górze

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywa się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!” Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 14–18 października 2019 r. jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie. W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, stawiamy na praktykę nie tylko w kraju, ale i za granicą, od wielu lat nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ta pozwala im  sprawdzić w praktyce to, czego nauczyli się na zajęciach w szkole oraz zobaczyć, jak to robią inni, w tym nasi partnerzy z Niemiec i z Włoch. Dlatego też, kolejną atrakcją podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie zorganizowanie stoiska Erasmus+ , gdzie lokalna społeczność będzie mogła uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej.