The European Vocational Skills Week

The European Vocational Skills Week - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywa się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!” Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 14–18 października 2019 r. jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.Wydarzenie to obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Podczas Tygodnia prezentowane są wybitne osiągnięcia i prowadzone są działania na rzecz podnoszenia świadomość szerokiego zakresu możliwości oferowanych przez sektor VET

W tym roku, również ZS w Górze weźmie udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych pt.: "Promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w ZS w Górze", którego głównym celem jest szeroko pojęta promocja kształcenia i szkolenia zawodowego wśród społeczności lokalnej oraz pomoc w wyborze przyszłej kariery zawodowej dla młodych ludzi. Już w październiku w Zespole Szkół w Górze będą miały miejsce różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; konferencje, warsztaty, szkolenia, dyskusje panelowe oraz zajęcia językowe w zawodzie hotelarza i logistyka. Wydarzenie to będzie nie tylko, okazją do spotkań z przedstawicielami pracodawców, doradcami zawodowymi ale także promocją szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zaprezentują swoją wiedzę i umiejętności oraz opowiedzą o atrakcyjności  zmieniającego się kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Ponadto, nasza szkoła stanie się częścią ogromnej międzynarodowej sieci podmiotów, które wspierają wzmocnienie sektora kształcenie i szkolenia zawodowe i zostanie umieszczona na interaktywnej mapie Europy, która będzie opublikowana na stronach internetowych Komisji Europejskiej.
W obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych wpisuje się również październikowe, uroczyste wręczenie Certyfikatów Europass Mobilność, dla uczniów realizujących zagraniczne praktyki zawodowe. W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, stawiamy na praktykę nie tylko w kraju, ale i za granicą, od wielu lat nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ta pozwala im sprawdzić w praktyce to, czego nauczyli się na zajęciach w szkole oraz zobaczyć, jak to robią inni, w tym nasi partnerzy z Niemiec i z Włoch. Dlatego też, kolejną atrakcją podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych będzie zorganizowanie stoiska Erasmus+ , gdzie lokalna społeczność będzie mogła uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej.