Projekty w mediach

Wizyta w Portugalii (Starostwo)

W dniach 23-27 października 2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Górze; koordynator projektu Katarzyna Staniszewska oraz Anna Wiejak, opiekun szkolnego koła wolontariatu, uczestniczyli w wizycie roboczej w Lizbonie, Portugalia. Wizyta była częścią realizowanego w Zespole Szkół

Czytaj więcej...

Praktyki w Niemczech (Starostwo)

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze prowadzi nabór uczniów technikum w zawodach technik ekonomista, handlowiec i hotelarz na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech (wyjazd w kwietniu 2014 r.). Praktyki są organizowane w ramach projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

Czytaj więcej...

Kolejny sukces Zespołu Szkół (Przegląd Górowski)

Złożony w ramach Akcji 1 programu Erasmus +, wniosek Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze Kształcenie i szkolenia zawodowe uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wystawa w Kuratorium Oświaty (Starostwo)

21 marca 2014 pracownice biblioteki Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, Mirosława Pawlicka-Pacyga oraz Małgorzata Podolecka przygotowały wystawę w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. To już trzecia z kolei prezentacja promująca szkołę wyeksponowana w tym miejscu przez bibliotekarzy górowskiego Zespołu Szkół.

Czytaj więcej...

Kolejny sukces (Starostwo)

Złożony w ramach Akcji 1 programu Erasmus +, wniosek Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze Kształcenie i szkolenia zawodowe uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie.

Czytaj więcej...

Zagraniczne praktyki i spotkania (13.06.2014 Panorama Leszczyńska)

Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze pojechali do hiszpańskiej Sewilli na spotkanie podsumowujące dwuletni projekt realizowany w ramach programu Leonardo Partneships. Uczestniczyli w nim dyrektorka szkoły Ewa Gano oraz koordynatorki projektu Katarzyna Staniszewska i Teresa Frączkiewicz.

Czytaj więcej...