Zagraniczne praktyki i spotkania (13.06.2014 Panorama Leszczyńska)

Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze pojechali do hiszpańskiej Sewilli na spotkanie podsumowujące dwuletni projekt realizowany w ramach programu Leonardo Partneships. Uczestniczyli w nim dyrektorka szkoły Ewa Gano oraz koordynatorki projektu Katarzyna Staniszewska i Teresa Frączkiewicz.

Oprócz podsumowań był również czas na zwiedzanie szkoły gospodarzy oraz zapoznanie się z hiszpańskim systemem edukacyjnym. Przedstawiciele polskiej szkoły mieli okazję szansę zobaczyć wyposażenie warsztatów, w tym pracowni chemicznej, biologicznej oraz komputerowej. Ostatniego dnia wizyty gospodarze pokazali im zabytkowe centrum miasta, łącznie z jego najstarszą częścią Triana. Program wizyty w Sewilli był bardzo bogaty.  Udało się nawiązać trwałe partnerstwo pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w projekcie szkołami – mówi dyrektorka ZS w Górze Ewa Gano. To nie jedyny projekt, w którym brali ostatnio udział przedstawiciele górowskiej placówki. Niedawno praktyki zawodowe w Niemczech zakończyli uczniowie klas III technikum: ekonomicznego, handlowego i hotelarskiego. Odbywały się one w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET" współfinansowanego przez Unię Europejską. Uczniowie  praktykowali w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach zgodnych z kierunkiem ich kształcenia, w mieście Bad Freinewalde.

http://panorama.media.pl/content/view/513812/249/