Kolejny sukces (Starostwo)

Złożony w ramach Akcji 1 programu Erasmus +, wniosek Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze Kształcenie i szkolenia zawodowe uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie.

Realizacja dwóch projektów rozpocznie się w czerwcu i będzie trwała 12 miesięcy. Pierwszy projekt dotyczy mobilności uczniów z Technikum w zawodzie technik ekonomista, logistyk, hotelarstwa oraz budownictwa, którzy będą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe podczas 4 -tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech. Drugi projekt dotyczy mobilności kadry, nauczyciele ZS w Górze będą mieli możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.
Jest to kolejny już, realizowany przez Zespół Szkół w Górze projekt unijny. Nowością jest fakt, że tym razem beneficjentami projektu będą nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów związanych z obsługą klienta, co w niebagatelny sposób przyczyni się do ich rozwoju zawodowego. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym, przeprowadzonym przez wykładowców Uniwersytetu w Barcelonie. Działania te zaowocują podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych jak i również przyczyni się do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Warto też nadmienić że tylko 43% wniosków z całej Polski zostało zaakceptowane, a z tego tylko 13 z województwa dolnośląskiego.