Projekty w mediach

Leonardo Partnership (21.04.2014 Panorama Leszczyńska)

Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze bierze udział w projekcie w ramach programu Leonardo Partnership, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Nosi on tytuł „M-learning i inne dobre praktyki w uczeniu za pomocą technik ICT". Niedawno przedstawiciele partnerskich placówek oświatowych z kilku europejskich krajów spotkali się w Rumunii.

Czytaj więcej...

Dla uczniów i nauczycieli (29.06.2014 Panorama Leszczyńska)

Wniosek Zespołu Szkół w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego złożony w ramach programu Erasmus + uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie. Realizacja dwóch projektów będzie trwała dwanaście miesięcy.

Czytaj więcej...