Projekt LdV Partnerships rozpoczęty!

W dniach 07-11.11.2012 r. miał miejsce pierwsze spotkanie robocze dotyczące realizacji zadań wynikających z projektu. Spotkanie miało miejsce w Uppsali, Szwecja, udział w nim wzięli przedstawiciele szkół uczestniczących tj. I.E.S. Hermanos Machado, Hiszpania – będący jednocześnie koordynatorami projektu, ROC Albeda College,Rotterdam, Holandia, Casa Pia de Lisboa – CED Pina Manique, Lidzbona, Portugalia, Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitetet, Uppsala, Szwecja oraz Grupul Scolar Industrial Unirea – średnia szkoła zawodowa, Bukareszt, Rumunia. Agenda spotkania obejmowała realizację następujących zadań:

 • omówienie systemu szkolnictwa w danym państwie
 • przedstawienie systemu szkolenia zawodowego w państwach partnerskich
 • wybranie logo projektu
 • utworzenie strony internetowej służącej realizacji zadań wynikających z projektu
 • ustalenie harmonogramu przyszłych spotkań oraz określenie zadań do realizacji w ramach prac nad projektem
 • ewaluację dotychczasowych działań

Wizyta, dzięki naszym szwedzkim gospodarzom, upłynęła w przyjemnej atmosferze. Mieliśmy przyjemność zwiedzić Uppsalę oraz Sztokholm, poznać historie i kulturę Szwecji a przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi. Następne spotkanie będzie miało miejsce w Zespole Szkół w Górze.

K.S.

Numer projektu: 2012-ES1-LEO04-519516

Tytuł projektu (w języku polskim): M-learning i inne dobre praktyki w uczeniu za pomocą technik I.C.T.

Instytucje partnerskie (nazwa w oryginale, miasto, kraj):

 1. I.E.S. Hermanos Machado – średnia szkoła zawodowa, Dos Hermanas (Montequinto), Hiszpania – koordynator
 2. ROC Albeda College – urząd pracy, Rotterdam, Holandia
 3. Casa Pia de Lisboa – CED Pina Manique – średnia szkoła zawodowa, Lidzbona, Portugalia
 4. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Uppsala Universitetet, Uppsala, Szwecja
 5. Grupul Scolar Industrial Unirea – średnia szkoła zawodowa, Bukareszt, Rumunia

STRESZCZENIE PROJEKTU zgodne ze streszczeniem przedstawionym przez wnioskodawcę we wniosku.
Prosimy o uwzględnienie:
– celu,
– planowanych działań,
– rezultatów projektu.

Cel:

 1. Promowanie miejsc pracy oraz pogłębianie umiejętności językowych wśród partycypujących nauczycieli i uczniów
 2. Wymiana materiałów i metod dydaktycznych
 3. Dzielenie się tzw. dobrymi doświadczeniami
 4. Poznawanie nowych tendencji edukacyjnych: m-learning i ICT learning
 5. Zapoznanie się z wymaganiami stawianymi w firmach ICT w państwach partnerskich oraz pogłębienie umiejętności językowych – słownictwo fachowe a także zdobycie wiedzy na temat systemów edukacyjnych w kształceniu zawodowym oraz środowiska pracy w państwach partnerskich.

Planowane działania:

 1. Zapoznanie się z wymaganiami stawianymi w firmach ICT w danych państwach oraz analizowanie European Framework of the Professional Qualifications (EQF) w zakresie ICT. Baza ta pozwala pracodawcom oraz pracownikom z różnych państw na lepsze zrozumienie, porównanie kwalifikacji oraz systemów edukacyjnych i szkolenia zawodowego.
 2. Wprowadzenie kreatywności i innowacyjności w rozwoju i używaniu nowych technologii w edukacji (m-learning i e-learning)
 3. Przeprowadzanie ewaluacji procesów nauczania przy pomocy e-learningu i m-learningu
 4. Wymiana materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń wśród uczestniczących w projekcie uczniów i nauczycieli
 5. Zapoznanie się z technikami nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach państw partnerskich
 6. Stworzenie strony internetowej związanej z realizacją zadań projektu

Rezultaty:

 1. Zwiększenie szansy na znalezienie pracy dla uczniów poprzez network mobilities I.V.T.
 2. Zaangażowanie uczniów, szczególnie dotyczy to uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statucie ekonomiczno-społecznym
 3. Poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych, szersze zastosowanie technik ICT w nauczaniu oraz pogłębienie znajomości języka angielskiego zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli
 4. Poznanie środowiska pracy oraz zapoznanie się z wymaganiami pracodawców na europejskim rynku pracy i dostosowanie
 5. Poznanie zalet związanych z używaniem m-learningu w edukacji oraz zdobycie doświadczenia w zastosowaniu e-learningu w uczeniu niepełnosprawnych

Spotkanie w Polsce

W dniach 30-01- 02.02.2013 r. Zespół Szkół w Gorze gościł nauczycieli oraz uczniów ze szkół w Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Rumunii oraz Portugalii. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Zespół szkół w Gorze projektu Leonardo Partnerships i było już drugim spotkaniem zaangażowanych stron. Agenda spotkania obejmowała realizację następujących zadań:
– omówienie zalet i was m-learningu (prezentacje PowerPoint)
– omówienie wymaganych przez pracodawców unijnych kwalifikacji oraz umiejętności
– prezentacje PowerPoint przybliżające system opisu kompetencji zorientowany na zapewnienie międzynarodowej rozpoznawalności kwalifikacji oraz promowanie stałego rozwoju zawodowego (Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework, EQF)) i jego wdrażanie w poszczególnych szkołach
– zapoznanie naszych gości z systemem szkolenia zawodowego obowiązującego w Polsce: wizyta w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu oraz spotkanie z wojewódzkim koordynatorem projektów europejskich z panem Janem Kamińskim
– ustalenie harmonogramu przyszłych spotkań oraz określenie zadań do realizacji w ramach prac nad projektem ewaluację dotychczasowych działań
Wizyta, upłynęła w przyjemnej atmosferze. Nasi goście mieli okazję do zwiedzenia polskich zakładów pracy, odwiedzenia Wrocławia oraz zapoznania się z folklorem Dolnego Śląska. Następne spotkanie będzie miało miejsce w Rotterdamie, Holandia.

Leonardo Partnerships – wizyta w Portugalii

W dniach 23- 27 października 2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Górze; koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska oraz pani Anna Wiejak, opiekun szkolnego koła wolontariatu, uczestniczyli w wizycie roboczej w Lizbonie, Portugalia. Wizyta była częścią realizowanego w ZS w projektu LdV Partnerships, który dotyczy zastosowania metod związanych z m- i e-learningiem w średnich szkołach zawodowych. W spotkaniu zorganizowanym przez szkołę Casa Pia de Lisboa w Portugalii uczestniczyli partnerzy z następujących szkół; Liceul Tehnologic UNIREA, Rumunia, Folkuniversitetet, Szwecja, Albeda College, Holandia i IES Hermanos Machado, Hiszpania. Plan wizyty był bardzo bogaty, a czas szczelnie wypełniony – potwierdziła to już środa (pierwszy dzień pobytu). Podczas spotkania zaprezentowaliśmy wypracowane przez nas produkty, które dotyczyły tzw. dobrych praktyk oraz przedstawiliśmy analizę dotyczącą używania przez nauczycieli ZS w Górze metod nauczania związanych z zastosowaniem m- i e-learningu. Ponadto, podczas wizyty uszczegółowiono dalsze zasady współpracy, dokonano ewaluacji dotychczasowych działań, omówiono sposób realizacji przyszłych zadań i dalsze działania w ramach wspólnej realizacji kolejnych projektów. Wizyta była również okazją do dalszego doskonalenia wiedzy związanej ze szkoleniem zawodowym, dzięki uprzejmości naszych portugalskich gospodarzy mieliśmy sposobność zapoznać się z systemem edukacji zawodowej w Portugalii oraz uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Spotkania przebiegały w gościnnej atmosferze. Portugalscy partnerzy z wielką przyjemnością przybliżyli nam kulturę, obyczaje i tradycję ich kraju, min. zwiedziliśmy Lizbonę, średniowieczny zamek w Obido oraz miejscowość Nazaret, będącą światowym centrum surfingu. Z kolei nasi portugalscy gospodarze dostali drobne podarunki, których sponsorem był Powiat w Górze. Uważamy, że wizyta dała wszystkim uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń, wspólnego podejmowania działań i zacieśniania więzi przyjaźni. Była również okazją do doskonalenia umiejętności językowych. Następne spotkanie będzie miało miejsce w Liceul Tehnologic UNIREA, Bukareszt. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony projektu http://m-learning-ict.blogspot.com.es oraz zakładki dotyczącej realizacji projektu na szkolnej stronie internetowej.

K.S.

Prace związane z realizacją zadań związanych z projektem. Centrum Kulturowe Casa Pia w Lizbonie
Prace związane z realizacją zadań związanych z projektem. Centrum Kulturowe Casa Pia w Lizbonie
Zajęcia z projektowania oraz instalacji baterii słonecznych. Uczniowie szkoły Casa Pia de Lisboa
Przyszli zegarmistrzowie
Wręczanie podarunków naszym portugalskim gospodarzom
Uczestnicy projektu wraz z uczniami kształcącymi się w kierunku technik hotelarz