Kadra kierownicza, nauczyciele i pedagodzy Zespołu Szkół w Górze,
zatrudnieni w roku szkolnym 2016 / 2017

Kadra (nauczyciele, pedagodzy) Zespołu Szkół w Górze liczy obecnie 67 pracowników.

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły – mgr inż. Ewa Gano
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych – mgr Dariusz Lisiecki
Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych – mgr Krzysztof Szmydyński
Kierownik praktycznej nauki zawodu – mgr Inga Ozdoba-Stanek
Kierownik hali sportowej – mgr Andrzej Jasiak
NAUCZYCIELE, PEDAGODZY
1. Antonicki Henryk nauczyciel religii
2. Baworowski Mariusz nauczyciel j. angielskiego
3. Borkowska Beata nauczyciel religii i przedmiotów zawodowych ekonomicznych

4.

Borowik Anetta nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
5. Chmiel Agnieszka nauczyciel matematyki
6. Chrystman Nadieżda nauczyciel j. angielskiego
7. Chudek Elżbieta nauczyciel przedmiotów informatycznych, informatyki i fizyki
8. Cuże Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i reklamy
9. Czajewska Justyna nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych handlowych
10. Czyż Joanna doradca zawodowy
11. Fil Agnieszka nauczyciel j. niemieckiego
12. Frączkiewicz Jacek nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i hotelarskich
13. Frączkiewicz Teresa nauczyciel przedmiotów informatycznych, informatyki i podstaw przedsiębiorczości
14. Gano Ewa Dyrektor, nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
15. Góra Bożena pedagog
16. Hebel Bartłomiej nauczyciel geografii i matematyki
17. Hirny Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych spożywczych, hotelarskich i chemii
18. Jasiak Andrzej kierownik hali sportowej, nauczyciel wychowania fizycznego
19. Kibał Sylwia nauczyciel j. polskiego
20. Kinasz Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
21. Lisiecki Dariusz Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
22. Ludwiczyńska Edyta nauczyciel matematyki
23. Madera Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
24. Małecka Ewa nauczyciel j. niemieckiego, pedagog
25. Małecki Artur nauczyciel historii
26. Michalak Halina nauczyciel wychowania fizycznego
27. Mielczarek Marcin nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
28. Minta Beata psycholog, nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
29. Miszczuk Jacek nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
30. Morżak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i informatyki
31. Nawrocka Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych hotelarskich
32. Nieścierowicz Dorota pedagog, nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność
33. Nowak Dorota nauczyciel j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
34. Orzechowska Świątek Ewa nauczyciel wiedzy o kulturze, bibliotekarz
35. Ozdoba – Stanek Inga kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel j. polskiego
36. Pawlicka Pacyga Mirosława nauczyciel bibliotekarz
37. Pieprzyk Izabela nauczyciel j. niemieckiego
38. Połczyk Waldemar nauczyciel informatyki, przedmiotów informatycznych, mechanicznych i reklamy
39. Proszko Joanna nauczyciel wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych hotelarskich
40. Ruman Władysława nauczyciel geografii i wychowania do życia w rodzinie
41. Rutkowski Karol nauczyciel wychowania fizycznego
42. Ryndak Elwira nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych, handlowych i reklamy
43. Sidorowicz Karolina nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych ekonomicznych
44. Sienkiewicz Władysław nauczyciel religii i wychowanie do życia w rodzinie
45. Staniszewska Katarzyna nauczyciel j. angielskiego
46. Szmydyński Krzysztof Wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
47. Trzósło Małgorzata nauczyciel j. niemieckiego
48. Wiejak Anna nauczyciel wychowania fizycznego
49. Woźna Krystyna nauczyciel j. polskiego
50. Ziombra Janina nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i handlowych
NAUCZYCIELE DOCHODZĄCY
1. Bezak Ewa nauczyciel biologii i chemii
2. Bretsznajder Edyta nauczyciel j. angielskiego
3. Kospiczewicz Julian nauczyciel BHP
4. Miłaszewicz Radomir nauczyciel matematyki
5. Murawski Zbigniew nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
6. Orłowski Aleksander nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i historii
7. Panocha Anna nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
8. Papmel Krzysztof nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
9. Piotrowski Aleksander nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
10. Potopa Zdzisław nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, informatycznych i informatyki
11. Sajdak Alicja nauczyciel j. angielskiego
12. Sitnik Bogusław nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i geografii
13. Walencki Piotr nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
14. Wesołowski Mirosław nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii
15. Węcłaś Dariusz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
16. Zawadzka Aneta nauczyciel elementów prawa
17. Zembroń Joanna nauczyciel j. polskiego
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNI
1. Adutis Katarzyna pomoc administracyjna, księgowa
2. Duda Małgorzata sekretarz szkoły
3. Grzybowska Marzena księgowa
4. Kospiczewicz Julian inspektor d/s. BHP
5. Mikołajczyk Dorota pomoc administracyjna, księgowa
6. Poniecki Marcin laborant
7. Tomaszewicz Agnieszka referent
8. Wawer Anna główna księgowa
9. Wojtowicz Marta kierownik gospodarczy
PRACOWNICY OBSŁUGI
1. Frask Kazimierz konserwator
2. Guziołek Monika starsza sprzątaczka
3. Jaróżek Danuta starsza sprzątaczka
4. Krasicka Elena starsza sprzątaczka
5. Małachowska Marzenna starsza sprzątaczka
6. Marszałek Sylwia starsza sprzątaczka
7. Papmel Teresa starsza sprzątaczka
8. Pietruszewski Wojciech konserwator
9. Rzeźnik Grażyna woźna
10. Sawicka Aneta starsza sprzątaczka
11. Suchanecka Anna starsza sprzątaczka
12. Sura Zdzisław robotnik gospodarczy
13. Surma Zdzisław robotnik gospodarczy
14. Świstak Sebastian woźny