Sokrates Comenius

Projekt językowy:
„Zawodowa przyszłość ekonomistów i handlowców w Europie – porównanie kwalifikacji,
oczekiwań i szans z punktu widzenia młodzieży i pracodawców”
Kolejne etapy wdrażania projektu
X 2004

W dniach 11 – 14.10.2004 roku gościliśmy dyrektora Ingo Wolfa i nauczyciela języka francuskiego Michaela Boecka z niemieckiej Szkoły Ekonomiczno – Handlowej w Menden oraz sprawdzonego przyjaciela szkoły, Christiane Wietbüscher z Balve. Zaproszenie gości z Niemiec zainicjował dyrektor Grzegorz Goździewicz. Celem spotkania było znalezienie tematów do realizacji wspólnych projektów europejskich – Leonardo da Vinci i Sokrates Comenius. W trakcie wizyty gości ze szkoły niemieckiej omówiono wspomniane wcześniej programy oraz poszukiwano odpowiedniej, interesującej obie strony tematyki. Opracowano katalog zagadnień, z których zostanie zrealizowane jedno, to najciekawsze. W obydwóch szkołach zostanie wybrany zespół nauczycieli, który będzie pracował nad wariantem współpracy oraz opracowaniem projektu. Być może uda się poszerzyć grono partnerów o szkołę we Włoszech, na Litwie lub jeszcze jedną szkołę w Polsce. Goście z Niemiec przyjechali poznać szkołę swoich partnerów, miasto, powiat i województwo. Program wizyty był bardzo interesujący i niezwykle bogaty. Goście uczestniczyli w pokazowych lekcjach języków obcych oraz lekcji w pracowni symulacyjnej. Ponadto wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Zwiedzili również Górę i jej okolice oraz Wrocław.
Przedstawiciele starostwa powiatowego w Górze, w trakcie spotkania zadeklarowali przychylność wszelkim działaniom nad realizacją wspólnego projektu. Goście powrócili do kraju bogatsi o wrażenia z Polski oraz perspektywę interesującej współpracy z polskim partnerem.

Pamiątkowe zdjęcie w gabinecie dyrektora szkoły.
Od lewej: dyr. Grzegorz Goździewicz, Michael Boeck, Ingo Wolf, Ewa Szyguła

IX 2005

Podjęto decyzję o realizacji z udziałem Zespołu Szkół w Górze językowego projektu z europejskiego programu Socrates Comenius pt. „Zawodowa przyszłość ekonomistów i handlowców w Europie – porównanie kwalifikacji, oczekiwań i szans z punktu widzenia młodzieży i pracodawców”. W ramach projektu 15 – osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wraz z opiekunami wyjedzie na dwa tygodnie do Menden, w Niemczech. Będzie nas gościł partner niemiecki – Kaufmannisches Berufskolleg (Szkoła Handlowa). Wyjazd w całości finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej. Natomiast w maju przyszłego roku będziemy mieli przyjemność gościć z rewizytą 15 – osobową grupę uczniów niemieckich. Prace nad projektem będą trwały cały rok. Działają dwa koła zajmujące się tematyką projektu: języka niemieckiego (opiekun – mgr Ewa Szyguła) i ekonomiczne (opiekun – mgr Katarzyna Cuże).

O projekcie…

Projekt realizowany będzie przez partnera polskiego i niemieckiego. W obydwóch szkołach prowadzone jest kształcenie handlowców i ekonomistów i do nich oraz ich potencjalnych pracodawców adresowany jest projekt. Zagadnienia projektu zintegrowane będą w tematykę zajęć przedmiotów ekonomicznych i handlowych, wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego w szkole polskiej oraz dodatkowo w zajęcia przedmiotu wiedza o Europie w szkole niemieckiej. Poprzez prace nad projektem młodzież będzie mieć możliwość przemyślenia swojej przyszłości zawodowej i porównania swoich oczekiwań z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Jednocześnie pozna język, kulturę, zwyczaje i rówieśników z kraju partnera. W ramach projektu przewidujemy wymianę uczniów, przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów i pracodawców. Analiza wyników ankiet oraz opracowane wnioski udostępnione zostaną uczniom uczestniczącym w projekcie. Następnym działaniem będzie porównanie wyników realizacji projektu przez obu partnerów. Rezultaty końcowe zostaną opublikowane w postaci broszury oraz płyty CD. W trakcie realizacji projektu młodzież będzie używać nowoczesnej techniki komputerowej. Komunikacja między szkołami prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz stron internetowych szkół. Prezentacja końcowa realizowanego projektu odbędzie się z udziałem publiczności, którą stanowić będą władze lokalne, przedsiębiorcy, uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele prasy.

X 2005 – wizyta robocza w Menden
(kolejne prace nad przygotowaniem programu Socrates Comenius)

W dniach 19.10. – 23.10.2005 roku przebywała w Menden, w Niemczech, na zaproszenie Kaufmännisches Berufskolleg (Kupiecka Szkoła Handlowa) delegacja  naszej szkoły. W skład delegacji wchodzili: dyrektor Grzegorz Goździewicz i nauczycielka, koordynator programu Comenius, Ewa Szyguła. Celem wizyty było przygotowanie wymiany młodzieży w ramach projektu “Zawodowa przyszłość ekonomistów i handlowców w Europie-porównanie kwalifikacji, oczekiwań i szans z punktu widzenia młodzieży i pracodawców”. Projekt jest realizowany i finansowany z programu Socrates-Comenius. W programie wizyty było: zapoznanie ze szkołą niemiecką, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, poznanie uczniów niemieckich-uczestników projektu, zwiedzanie miasta oraz omówienie dalszej współpracy. Ze strony niemieckiej w pracach nad przygotowaniem programu wymiany młodzieży uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkoły, koordynowani przez wicedyrektor Irmgard Höhn i nauczyciela zajmującego się współpracą europejską Michaela Boecka. Uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę do Dortmundu, połączoną z wizytą na jarmarku świątecznym, zwiedzili muzeum komputerów w Paderborn, uczestniczyli wraz z młodzieżą niemiecką w zajęciach lekcyjnych oraz  wspólnych zajęciach sportowych. Wzięli również udział w przygotowaniach charakterystycznych potraw kuchni niemieckiej oraz pracowali nad uszczegółowieniem tematyki projektu wymiany młodzieży. W planach dalszej współpracy jest opracowanie projektu z programu Socrates-Comenius z partnerem niemieckim i włoskim.

Uczestnicy spotkania, dyrektor Grzegorz Goździewicz, Ewa Szyguła,
Michael Boeck, wicedyrektor Irmgard Höhn

11.12.2005

Wróciliśmy z niespełna 2 – tygodniowego pobytu w Menden

11 grudnia wróciliśmy z niespełna 2 – tygodniowego pobytu w Menden w Nadrenii – Westfalii w Niemczech. Wizyta u naszych zachodnich sąsiadów była jednym z etapów wdrażania programu Sokrates Comenius, dotyczącego przyszłości zawodowej kształcących się w naszej szkole ekonomistów i handlowców. Strona niemiecka, na czele z koordynatorem projektu panem Michaelem Boeckiem, zaproponowała bardzo ciekawy program pobytu w Menden. Większość działań realizowano wspólnie, co sprzyjało lepszemu poznaniu młodzieży, szybkiej integracji, a nawet zaowocowało przyjaźniami. Przy okazji, nasi uczniowie udoskonalili znajomość języków niemieckiego i angielskiego, w których porozumiewali się ze swoimi niemieckimi kolegami i koleżankami. Szczerze należy przyznać jednak, że w niektórych sytuacjach uczniowie musieli posiłkować się językiem gestów, a nawet rysunków, co stanowiło dla nich również ciekawe doświadczenie. Program pobytu w Niemczech obejmował m.in. sporo wycieczek, a najciekawsze to wyjazdy do Kolonii, Dortmundu i Paderborn. Była również okazja zwiedzenia z przewodnikiem miasta, w którym mieści się zaprzyjaźniona szkoła oraz regionalne muzeum. Bardzo interesującą okazała się wyprawa do Centrum Kształcenia Praktycznego w Iserlohn, gdzie można było zobaczyć jak kształcą się w Niemczech m.in. przyszli fryzjerzy, cukiernicy i malarze. Nie zabrakło również czasu na wizytę w Urzędzie Miasta i spotkanie z panią wiceburmistrz Anną Barbarą Lewald, która opowiedziała nam o swojej pracy oraz pokazała salę zebrań Rady Miejskiej. Najważniejszy wniosek z wymiany to: „znajomość języków obcych jest niezbędna współczesnemu człowiekowi, bez niej nie ma wiedzy, przyjaźni, a często i pracy”.

21 – 25.03.2006

Delegacja Kaufmännisches Berufskolleg
z wizytą roboczą w naszej szkole

W dniach od 21 marca do 25 marca 2006 roku gościliśmy w naszych murach panią dyrektor partnerskiej szkoły z Menden w Niemczech – Irmgard Höhn oraz koordynatora realizowanego projektu Sokrates Comenius – Michaela Boecka. Program pobytu delegacji niemieckiej był niezwykle pracowity, zawierał zarówno pracę nad  planem pobytu w Polsce młodzieży z Niemiec jak i możliwość poznania przez gości naszego miasta oraz regionu. Nasi partnerzy zwiedzili Górę,  stolicę naszego województwa – Wrocław oraz miasto Jana Amosa Komeńskiego – patrona projektu – Leszno. Poruszali się szlakami, które w maju i czerwcu będą przecierane przez młodzież polską i niemiecką. Ramowy plan wymiany zawiera dwa tygodnie pełne wrażeń, ale również pracy związanej z realizacją projektu. Młodzież polska wraz z niemieckimi przyjaciółmi odwiedzi z pewnością Wrocław, Poznań, Leszno, Rydzynę, w planach jest również wycieczka na trasie Oświęcim – Kraków. Jeden z wieczorów był też poświęcony rozmowom na temat nowego, wspólnego przedsięwzięcia – projektu z dziedziny fizyki. Nasi niemieccy partnerzy wyjechali zadowoleni oraz przekonani, że warto współpracować z młodzieżą oraz nauczycielami dalekiego Zespołu Szkół w Górze.

Goście z Niemiec podczas zwiedzania Wrocławia

22.05.2006

Młodzież z Niemiec rozpoczyna
dwutygodniowy pobyt w Polsce

22 maja 2006 roku, z  dwutygodniową wizytą, przyjechała do naszej szkoły grupa uczniów z niemieckiej szkoły w Menden, w ramach drugiej części programu Sokrates – Comenius. Część uczniów naszej szkoły, biorących udział w wymianie, pojechała do Wrocławia na lotnisko by przywitać i odebrać naszych niemieckich kolegów i koleżanki. Głównym celem  wymiany było zrealizowanie projektu „Zawodowa przyszłość ekonomistów i handlowców – porównanie kwalifikacji, oczekiwań i szans z punktu widzenia młodzieży i pracodawców”. W trakcie dwutygodniowego pobytu naszych partnerów wspólnie realizowaliśmy temat projektu, przeprowadzając ankiety w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Góry oraz wśród uczniów naszej szkoły, a także zwiedzaliśmy niektóre z naszych pięknych miast m.in.: Poznań, Leszno, Wrocław oraz zabytkowy zamek w Rydzynie. W ostatnich dniach realizacji projektu, wraz z naszymi kolegami i koleżankami z Niemiec udaliśmy się na dwudniową wycieczkę do Krakowa. Złożyliśmy również wizytę w Oświęcimiu, gdzie zwiedzaliśmy obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau. Staraliśmy się zapewnić  naszym niemieckim przyjaciołom wiele atrakcji i mamy nadzieję, że dobrze zapamiętają chwile spędzone w Polsce. Gdy w niedzielny poranek towarzyszyliśmy im w podróży na lotnisko we Wrocławiu, skąd odlatywali do rodzinnych domów, nie obyło się bez łez. Na pocieszenie otrzymaliśmy gitarę z pamiątkowymi autografami.

Podczas wspólnych posiłków
Ryczeń – pieczenie kiełbasek na łonie natury
Bawimy się podczas wspólnego karaoke
Na dziedzińcu Colegium Maius w Krakowie
Na dziedzińcu zamku królewskiego na Wawelu
Zwiedzamy obóz koncentracyjny Auschwitz  – Birkenau
Wyjeżdżamy na lotnisko
Na lotnisku we Wrocławiu (przed odlotem do Niemiec)
Pożegnania nadszedł czas
W prezencie dostaliśmy gitarę z podpisami naszych przyjaciół

„Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”

X 2006

Wizyta w Kaufmännisches Berufskolleg w Menden
(rozmowy przygotowujące wymianę młodzieży)

W dniach 18 – 22.10.2006 r. przebywali z wizytą w Kaufmännisches Berufskolleg w Menden (Niemcy),  nauczyciele naszej szkoły:  mgr Ewa Szyguła – koordynator współpracy międzynarodowej i  mgr Jan Leończyk – kierownik szkolenia praktycznego. Pobyt miał na celu omówienie programu wymiany młodzieży. Jak już informowaliśmy wcześniej, młodzież naszej szkoły będzie miała po raz drugi okazję wyjazdu na wymianę do Niemiec. Pojedzie piętnaście osób, najbardziej aktywnych w działalności kół: języka niemieckiego i fizyki. W ramach kół oraz podczas wymiany pracujemy nad projektem, którego tytuł w tym roku brzmi: „Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”. Nad programem projektu pracowali: ze strony polskiej – pani Ewa Szyguła i pan Jan Leończyk, a ze strony niemieckiej –  pani Irmgard Höhn (dyrektor szkoły),  pan Michael Boeck i pani Ingeborg Nerling – Pietsch (koordynatorzy projektu). W pracach nad programem uczestniczyła również niemiecka młodzież. Program dwutygodniowej wymiany przedstawia się imponująco. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić zakłady pracy, które zajmują się produkcją energii, np. odwiedzą z pewnością elektrownię wodną i wiatrową. Ponadto w programie znalazło się zwiedzanie szkoły, miasta i regionu, zaplanowano wycieczki do Münster, Soest, Paderborn i Dortmundu. Nie zapomniano również o udziale naszej młodzieży w lekcjach w szkole niemieckiej i intensywnych pracach nad projektem. Program wymiany ocenią jej uczestnicy, ale z pewnością zaproponowana tematyka jest niezwykle interesująca.

Partnerzy z Niemiec – podczas pracy nad programem
Niemieccy uczniowie
pracujący nad projektem wymiany młodzieży

X 2006

Delegacja naszej szkoły z wizytą u burmistrza w Menden

Nauczyciele naszej szkoły wraz z niemieckimi partnerami odwiedzili burmistrza Menden, pana Rudolfa Düppe. W skład delegacji, ze strony polskiej wchodzili: pani Ewa Szyguła – koordynator współpracy międzynarodowej i pan Jan Leończyk – kierownik szkolenia praktycznego, a ze strony niemieckiej: pani Irmgard Höhn – dyrektor szkoły,  pan Michael Boeck i pani Ingeborg Nerling – Pietsch- koordynatorzy projektu. Pan burmistrz z zaciekawieniem wysłuchał relacji partnerów na temat realizacji projektów z programu Sokrates – Comenius oraz przedstawił historię długoletnich kontaktów swoich i swojego miasta z Polską. Rozpoczęto od organizacji transportów z pomocą humanitarną w okresie powstawania Solidarności i stanu wojennego. Potem rozwinęła się współpraca partnerska z miastem i powiatem Racibórz. Burmistrz Rudolf Düppe obiecał swoje wsparcie w organizacji współpracy partnerskiej między szkołami oraz zaproponował spotkanie z młodzieżą polską podczas pobytu na wymianie, połączone ze zwiedzaniem urzędu i sali posiedzeń rady miasta.

Pamiątkowe zdjęcie z burmistrzem Menden

X 2006

Spotkanie dyrektora Grzegorza Goździewicza i Elżbiety Chudek
z dyrektorem IFPiLM w Warszawie, dr Zygmuntem Składanowskim

W dniu 24.10.2006 r. odbyło się spotkanie dyrektora G. Goździewicza i E. Chudek z dr Zygmuntem Składanowskim – dyrektorem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Spotkanie dotyczyło kontynuacji współpracy naszej placówki z IFPiLM w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem udziału pracowników naukowych instytutu w sympozjach i telekonferencjach organizowanych w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu z europejskiego programu Socrates – Comenius pt. „Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”. Dyrektor instytutu, jak zwykle przychylnie odniósł się do zaproponowanych przez nas form współpracy w ramach realizacji przez naszą placówkę językowego projektu wymiany młodzieży. Zaproponował zaprezentowanie uczestnikom programu ze strony Niemiec prowadzonych przez instytut badań nad syntezą jądrową w oparciu o bazę IFPiLM w Warszawie oraz Instytutu w Świerku. 

Od początku roku szkolnego, w szkole działają uczniowskie koła zainteresowań, których celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do uczestniczenia w programie wymiany młodzieży Socrates Comenius „Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”. Są to:

  • Koło języka niemieckiego – Socrates Comenius
  • Koło fizyczne – Socrates Comenius

XII 2006

Uczniowie Zespołu Szkół w Górze, wspólnie z młodzieżą niemiecką
pracują nad projektem językowym z programu Socrates – Comenius, którego tematem jest
„Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”

W grudniu 2006 roku 15 uczniów i uczennic wraz z opiekunami przebywało na wymianie w szkole partnerskiej w Menden, w Niemczech. W bieżącym roku szkolnym, wspólnie z młodzieżą niemiecką, pracują nad projektem językowym z programu Socrates-Comenius, którego tematem jest „Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”. Młodzież została podzielona na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy. Każda grupa pracuje nad innym tematem, najciekawsze to np. „Energia atomowa i jej fuzja”, „Alternatywne źródła energii – woda i wiatr, energia słoneczna”. W programie wymiany w Niemczech były również wycieczki tematyczne: do elektrowni wodnej, elektrowni wykorzystującej węgiel brunatny, instytutu funkcjonującego przy fabryce baterii słonecznych. Obok wycieczek tematycznych były też krajoznawcze – była okazja zobaczenia katedry w Kolonii czy pomnika muzykantów z Bremy. W ramach zajęć integracyjnych zorganizowano również zajęcia sportowe, np. jazdę na łyżwach czy mecz siatkówki. W czerwcu tego roku nastąpi rewizyta, podczas której będzie możliwość podsumowania prac nad projektem, jak również pokazania ciekawych zabytków naszej okolicy i regionu oraz zaplanowania współpracy na następny rok szkolny.

Fotograficzne wspomnienia z pobytu polskiej młodzieży w Menden

Baterie słoneczne na dachu instytutu
Doświadczenia w pracowni fizycznej
Podczas wykładu w instytucie
Turbina w elektrowni wodnej
Wykład w miejskich zakładach komunalnych
Zamek – muzeum w Altenie
Zamek – muzeum w Altenie

I 2007

Spotkanie z dr Sławomirem Jednorogiem
z IFPiLM w Warszawie

W dniach 18 –19 stycznia 2007 r. w naszej szkole odbył się cykl wykładów dla uczniów naszej szkoły. Organizatorem tego wydarzenia były nauczycielki Elżbieta Chudek i Barbara Trojanek. Wzorem roku ubiegłego, cykl wykładów wygłosił honorowy gość, ekspert w dziedzinie nauki, a jednocześnie niezwykle sympatyczna i otwarta osoba, dr Slawomir Jednoróg z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Temat wykładów dotyczył europejskiego programu badawczego INRET (International Thermonuclear Experimental Reaktor). Nasz gość omówił zasadę działania syntezy jądrowej: fuzję jądrową z magnetycznym utrzymaniem plazmy, główne elementy tokamaka, nagrzewanie plazmy, oraz rozwój i perspektywy zaawansowanych technologii w energetyce. Ostatni wykład przeprowadzony został dla młodzieży kółka fizycznego, uczestniczącej  w projekciejęzykowym z programu Socrates – Comenius, którego tematem jest „Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”. Profesjonalny wykład dr Sławomira Jednoroga zmobilizował wszystkich uczniów do myślenia, zachęcił do uczenia się fizyki i zastanowienia nad aktualną sytuacja energii na świecie

Dr Sławomir Jednoróg podczas jednego ze swoich wykładów,
spotkań z uczniami i nauczycielami szkoły

Zakończenie językowego projektu z programu Socrates-Comenius
„Energia przyszłości w zjednoczonej Europie”