Żołnierze Wyklęci

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

#Pamiętamy po raz dziesiąty

„Żołnierze Wyklęci… 
Nieposkromieni 
Niezłomni 
Niepokorni 
Nieprzejednani 
Niepokonani 

[…] 
Po latach wrócili 
Do Domu 
Po latach 
Zwyciężyli 
Kiedyś Wyklęci” 

     (Fragment wiersza Jana Piotra Iwańskiego pt. „Żołnierze wyklęci…”) 

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Grafika źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych