Podczas prelekcji odbyły się również ćwiczenia z umiejętności czytania map oraz oznaczeń ścieżek leśnych, które miały na celu poprawę orientacji w terenie podczas pobytu w lasach.

W bieżącym roku odbył się 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. W całym kraju, setki tysięcy wolontariuszy wzięło udział w tej wyjątkowej akcji, czyniąc ogromny wkład w ochronę środowiska.

20.09.2023 r. także uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do udziału w sprzątaniu naszej planety. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęto spotkaniem i pogadanką z pracownikiem Nadleśnictwa Góra Śląska. Celem spotkania była inspiracja młodych pokoleń do troski o naszą planetę, a także edukacja na temat zachowania w lesie. Następnie uczniowie klasy 2 TBM, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, udali się z wychowawcą i pracownikiem nadleśnictwa do pobliskiego lasu. Zebrano sporą ilość odpadów.

Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata pokazała, że wspólna mobilizacja może przynieść realne rezultaty w dziedzinie ochrony środowiska. Wierzymy, że małe kroki podejmowane na poziomie szkoły mogą przyczynić się do globalnej poprawy stanu naszej planety.