Szkolenie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica" - prezentacja oprogramowania monitora interaktywnego.

W ramach programu rządowego Aktywna Tablica 2020-2024 edycja 2022 dnia 5 stycznia 2023 r. w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze zostały zainstalowane dwa nowoczesne ekrany interaktywne. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie wchodzące w skład pomocy dydaktycznych uruchomiono oraz zintegrowano z infrastrukturą szkolną.

W tym dniu odbyło się również pierwsze techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania wchodzącego w skład pomocy dydaktycznych. Nowoczesny sprzęt pozwoli na stosowanie TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Program Aktywna Tablica umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez dedykowane zestawy Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości w których znajduje się oprogramowanie do takich przedmiotów jak: geografia, biologia, chemia i fizyka.